Stockholms universitet logo, länk till startsida

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer har Stockholms universitet gjort följande ställningstaganden.

Uppdaterad 29 april.

Information about the coronavirus for staff and students in English

Undervisning och examination vid Stockholms universitet ska huvudsakligen bedrivas digitalt fram till och med 31 oktober 2021. Undervisningsmoment som kräver fysisk närvaro får inte samla fler än åtta personer; inga salstentor ges.
Detaljerad planering för undervisningen görs av respektive institution.

För mer information, se Om universitetets verksamhet samt Webbaserad och campusförlagd undervisning nedan.


 

Om universitetets verksamhet (uppdaterad 210324)

Begränsning av undervisning och examination på campus: Från och med den 24 november är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte tillåtna.
Läs mer på Regeringens webbplats.

Rektor har bedömt att regeringens beslut bör vara vägledande för verksamheten vid Stockholms universitet, därför införs begränsningar för hur många personer som deltar i undervisning eller examination på campus.

Från och med 24 november gäller följande vid Stockholm universitet:

  • Inga salstentamina ska genomföras. Däremot får examination på plats genomföras för mindre grupper.
  • Undervisning och examination på campus begränsas till maximalt åtta studenter.
  • Överbibliotekarien utvärderar läget löpande och vidtar vid behov ytterligare åtgärder för att säkerställa en säker arbetsmiljö för personal och studenter på Stockholms universitetsbibliotek.

Rektorsbeslut om begränsning av undervisning och examination på campus samt besök på biblioteket 2020-11-20

Universitetsbiblioteket är en viktig resurs för studenter och personal. För att medge att besök sprids över dagen kommer bibliotekets öppettider tills vidare att vara oförändrade.
Bibliotekets öppettider

Skärpta nationella föreskrifter: Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Nya regionala rekommendationer: Från och med den 23 februari gäller nya regionala rekommendationer i Region Stockholm för att minska smittspridningen av covid-19. De regionala rekommendationerna förlängdes 23 mars.
Läs mer på Region Stockholms webbplats

Uppmaningen att arbeta hemma så långt möjligt kvarstår. Har du som medarbetare eller student frågor, kontakt chef eller kursansvarig.


 

Webbaserad och campusförlagd undervisning (uppdaterad 210429)

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har universitetet campusförlagd undervisning när så är möjligt och under förutsättning att myndigheterna så tillåter. Undervisning och examination fortsätter att huvudsakligen bedrivas digitalt under vår- och sommarterminerna liksom under första halvan av höstterminen fram till och med 31 oktober 2021. Undervisningsmoment som kräver fysisk närvaro inte får samla fler än åtta personer; inga salstentor ges.

Planering för undervisningen under vårterminen och sommarterminen finns på respektive institutions webbsida.

Planering för undervisningen under första delan av höstterminen görs av respektive institution och meddelas studenterna på institutionens webbsida så snart som möjligt, dock senast 21 maj 2021.

Institutioner och centra

Rektorsbeslut om planeringen av verksamheten sommarterminen 2021 (2021-03-11)

Rektorsbeslut om planering av verksamheten för första delen av höstterminen 2021 (2021-04-15)


 

Lokaler

Universitetets öppettider

Institutionerna ansvarar för detaljplaneringen kring öppethållande av sina respektive lokaler, se respektive institutions webbsida.
Institutioner och centra


 

Arbeta hemifrån

Folkhälsomyndighetens allmänna råd till arbetsgivare är att tillse att personal och besökare håller avstånd, att anställda om möjligt arbetar hemifrån och undviker onödiga resor. Universitetet följer myndighetens rekommendation vilket innebär att medarbetare som kan arbeta hemifrån ska göra det, efter samråd med ansvarig chef.


 

Minimera smittspridning

Alla måste ta sitt ansvar och bidra till att minimera smittspridningen. Ta ansvar för att minska smittspridning även vid sociala evenemang på din fritid.

Alla studenter och medarbetare med symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. Stanna hemma även om du har lindriga symptom och stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk. Den som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19 ska följa läkares och Smittskydd Stockholms förhållningsregler, se 1177.se.

Medarbetare ska sjukanmäla sig enligt ordinarie rutin. Karensdagen är borttagen för att det ska vara lättare för fler att hålla sig hemma vid sjukdom.


 

Om resor

  • Tjänsteresor: Tjänsteresor inom Sverige kan beviljas och genomföras med hänsyn tagen till gällande föreskrifter och rekommendationer. Medarbetare som planerar att resa utomlands följer rekommendationer från Utrikesdepartementet, Folkhälsomyndigheten, de universitet där besök planeras, samt flygbolagens information. Icke nödvändiga resor till länder där det finns en avrådan från UD ska undvikas.
    Uppdaterad information om UD:s reseavrådan
  • Bokningar: Alla tjänsteresor ska bokas med om- eller avbokningsbara biljetter. Resor ska bokas via universitetets upphandlade resebyrå Egencia.
  • Utbyten och besök: Medarbetare som väntar besök från samarbetspartners och gäster från andra länder följer rekommendationer från Utrikesdepartementet, Folkhälsomyndigheten, de universitet där besök planeras, samt flygbolagens information.

 

Rektors blogg och meddelanden från rektor

Rektors blogg 16 mars, 2021: Ett år med pandemin

Rektors blogg 11 januari, 2021: Inför terminsskifte

Rektors blogg 20 november, 2020: Skärpta restriktioner på campus

Rektors blogg 17 augusti, 2020: Inför höstterminen

 

FAQ för studenter och medarbetare om Stockholms universitet och det nya coronaviruset

Information på engelska

Information about the coronavirus for staff and students in English

Har du fler frågor? 

För frågor kring ditt arbete eller dina studier vid Stockholms universitet ska du i första hand kontakta din närmaste chef eller kursansvarig.

Frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via telefonnummer 1177 eller 1177.se.

Det går även att kontakta Studenthälsan, su.se/studenthalsan, för stöd.

 

Aktuell information hos ansvariga myndigheter

På denna sida