Stockholms universitet logo, länk till startsida

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer har Stockholms universitet gjort följande ställningstaganden.

Uppdaterad 14 januari 2022

Information about the coronavirus for staff and students in English

Undervisning och examination vid Stockholms universitet fortsätter till stor del att ges på campus med inslag och delar på distans där det är motiverat av smittskyddsskäl.

Försiktighet vid fysiska moment på campus

Stockholms universitet uppmanar alla studenter och anställda som kan att vaccinera sig samt att testa sig vid symtom.

Anställda ska arbeta hemifrån så länge verksamheten kan bedrivas normalt. Möten ska i första hand genomföras digitalt.

 

Om universitetets verksamhet

Uppdaterad 14 januari 2021

Från och med 23 december 2021 och 12 januari 2022 gäller nya allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid-19. Stockholms universitet följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer och därför gäller följande: 

 • Undervisning och examination kan till stor del fortsätta att ges på campus, men med inslag och delar på distans där det är motiverat för att minska trängseln i lokalerna. Institutionerna/motsvarande ska som tidigare besluta vilka undervisningsmoment och examinationer som ska genomföras på campus med lämpliga smittskyddsåtgärder och vilka som ska genomföras på distans. Det pedagogiska värdet av fysisk undervisning ska vara vägledande för vad som ges på campus respektive distans. Det bör också eftersträvas att samtliga utbildningar som normalt är campusförlagda har delar av undervisningen på campus så att inte dessa studentgrupper helt saknar campusundervisning.
 • Planerade salstentamina bör i så hög utsträckning som möjligt genomföras fysiskt av rättssäkerhetsskäl. Åtgärder har vidtagits av tentamensservice för att kunna genomföra salstentamina så att det går att hålla avstånd. 
 • Disputationer och licentiatseminarier ska genomföras så att det finns möjlighet att delta digitalt.
 • Vägledande för planering av undervisning och examination är att trängsel ska undvikas och större samlingar av undervisningsgrupper i andra sammanhang än vid salstentamina bör undvikas. 
 • Studenter ska tydligt informeras om i vilka former undervisning och examination kommer att ske.
 • Möjligheten av kontroll av vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd tillämpas i nuläget inte vid Stockholms universitets egna arrangemang. Folkhälsomyndighetens information till arrangörer av evenemang och sammankomster.

Rektorsbeslut med anledning av coronaviruset om planering inför vårterminen 2022 (2021-12-22)

Besked om undervisning och examination lämnas av institutionerna och publiceras på institutionernas webbsidor. Planeringen för vårterminen 2022 sker utifrån gällande föreskrifter och rekommendationer samt verksamhetens behov och sker på institutions- och avdelningsnivå. 

Alla behöver fortsätta att ta sitt ansvar och bidra till att minimera smittspridningen, de som har möjlighet bör följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att vaccinera sig. Stanna hemma och testa dig om du känner dig sjuk, även vid lindriga symtom.

För mer information se respektive institutions webbsidor.

Institutioner och centra

Nationella föreskrifter: Folkhälsomyndigheten har sammanfattat vad du som privatperson ska tänka på för att förhindra spridningen av covid-19. För ovaccinerade gäller andra rekommendationer än för vaccinerade.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

På kriskommunikation.se finns en sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu samt länkar till fördjupad information.
Läs mer på kriskommunikation.se

 

Arbeta hemifrån

Uppdaterad 22 december 2021

Stockholms universitet har tidigare fattat beslut om en gradvis återgång till campus under hösten 2021. Planeringen för återgång till campusbaserat arbete sker utifrån verksamhetens behov och sker på institutions- och avdelningsnivå.

Från den 23 december 2021 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter. Anställda ska arbeta hemifrån så länge verksamheten kan bedrivas normalt och möten ska i första hand genomföras digitalt. 

Eftersom undervisning i huvudsak ska ske på campus behöver lärare delvis arbeta på plats. Det är ansvarig chef som beslutar om vilket arbete som behöver bedrivas på plats. Om hemarbete inte är möjligt ska åtgärder vidtas så att medarbetare kan hålla avstånd och det bör underlättas för medarbetare att undvika kollektivtrafik i rusningstid.

Har du som medarbetare frågor kontakta din chef.

 

Lokaler

Universitetets öppettider

Bibliotekets öppettider

Institutionerna ansvarar för detaljplaneringen kring öppethållande av sina respektive lokaler, se respektive institutions webbsida.
Institutioner och centra

 

Minimera smittspridning

Uppdaterad 14 januari 2022

Alla måste ta sitt ansvar och bidra till att minimera smittspridningen. De som har möjlighet bör följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att vaccinera sig.

Alla studenter och medarbetare med symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. Stanna hemma även om du har lindriga symtom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du testar dig om du har symtom på covid-19. Detta gäller även om du är vaccinerad mot covid-19.

Läs Folkhälsomyndighetens information kring om du eller någon i din familj blivit sjuk

Skydda dig själv och andra – Folkhälsomyndighetens rekommendatione om covid-19

Den som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19 ska följa läkares och Smittskydd Stockholms förhållningsregler, se 1177.se.

Medarbetare ska sjukanmäla sig enligt ordinarie rutin.

 

Om resor

 • Tjänsteresor: Tjänsteresor inom Sverige kan beviljas och genomföras med hänsyn tagen till gällande föreskrifter och rekommendationer. Medarbetare som planerar att resa utomlands följer rekommendationer från Utrikesdepartementet, Folkhälsomyndigheten, de universitet där besök planeras, samt flygbolagens information. Icke nödvändiga resor till länder där det finns en avrådan från UD ska undvikas.
  Uppdaterad information om UD:s reseavrådan
 • Bokningar: Alla tjänsteresor ska bokas med om- eller avbokningsbara biljetter. Resor ska bokas via universitetets upphandlade resebyrå Egencia.
 • Utbyten och besök: Medarbetare som väntar besök från samarbetspartners och gäster från andra länder följer rekommendationer från Utrikesdepartementet, Folkhälsomyndigheten, de universitet där besök planeras, samt flygbolagens information.
 

Rektors blogg och meddelanden från rektor

Rektors blogg 11 januari, 2022: Ny termin för dörren – med nya rekommendationer

Rektors blogg 22 december, 2021: Nya rekommendationer – och nytt från statsråd och statssekreterare

Höstupptakt

Rektors blogg 27 augusti, 2021: Välkomstdagen

Rektors blogg 1 juni, 2021: Ett första steg mot ett öppet campus

Rektors blogg 16 mars, 2021: Ett år med pandemin

Rektors blogg 11 januari, 2021: Inför terminsskifte

Rektors blogg 20 november, 2020: Skärpta restriktioner på campus

 

FAQ för studenter och medarbetare om Stockholms universitet och det nya coronaviruset

Information på engelska

Information about the coronavirus for staff and students in English

Har du fler frågor? 

För frågor kring dina studier eller ditt arbete vid Stockholms universitet ska du i första hand kontakta kursansvarig eller din närmaste chef.

Frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via telefonnummer 1177 eller 1177.se.

Det går även att kontakta Studenthälsan, su.se/studenthalsan, för stöd.

 

Aktuell information hos ansvariga myndigheter

På denna sida