Under hösten kommer Stockholms universitet att stegvis öppna upp verksamheten på campus och därmed kommer fler medarbetare och studenter att vistas i campusmiljön vilket ökar riskerna för smittspridning. Enligt smittskyddslagen måste invånare medverka i smittspårning vid samhällsfarliga sjukdomar, dit covid-19 räknas. Om det skulle uppstå smittspridning där fler är smittade än ett fåtal inom några dagar, så kan universitetet komma att ta kontakt med Smittskydd Stockholm och smittskyddsläkare för rådgivning. 

Provtagning och smittspårning i Stockholms län

Här har vi samlat information för dig som är medarbetare eller student om provtagning för covid-19, antikroppstester och smittspårning i Stockholms län. Informationen kommer ifrån Region Stockholm och återfinns i sin helhet här.

Om du blir sjuk och misstänker covid-19 så måste du inte testa dig. Men du måste vara noga med att inte utsätta andra för smittorisk. Stanna hemma och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här finns råd till dig som har symtom som kan bero på covid-19, men som kan vara hemma utan att behöva vård. Tveka inte att söka vård om du plötsligt mår sämre. 
Mer information om testning och bokning finns här.

Din smittsamma period är från 24 timmar innan du fick dina första symtom och under hela tiden du har haft symtom. Även om symtomen försvann fort räknas du som smittsam från 24 timmar innan första symtomen kom, till 7 dagar efter första symtom.

Spårningen bryter smittkedjor

Smittspårning görs för att snabbt bryta smittkedjor och därmed minska smittspridningen. Om personerna du kan ha smittat är extra uppmärksamma på att de kan vara smittade av covid-19 och undviker att träffa personer på nära håll under 14 dagar från det datum då de kan ha blivit smittade, minskar risken för att de ska smitta någon annan person ifall de själva blir sjuka. På så sätts bryts smittkedjan.

I första hand bör du själv som är smittad kontakta dem du tror att du kan ha smittat. Det är personer som befunnit sig inom 2 meters avstånd från dig under minst 15 minuter under din smittsamma period, även om ni varit utomhus. De du bor ihop med räknas alltid som nära kontakter. Detta är det snabbaste sättet att bryta smittkedjor.

Kontakter kan till exempel vara
•    personer som du bor eller har bott med
•    vänner du umgåtts nära med, även utomhus eller på restaurang
•    arbetskamrater, studiekamrater, lagmedlemmar
•    om du besökt vården kan medpatienter eller vårdpersonal blivit smittade.

Tips om hur du kan ta kontakt och förslag på hur du kan skriva finns bland frågor och svar på Regionens webbplats. 

Om du önskar sekretess och inte själv vill berätta för personer att du kan ha smittat dem kan Region Stockholms smittspårningsteam hjälpa dig. Kontakta dem i appen Alltid öppet. För att smittspårningsteamet ska kunna hjälpa dig, behöver du ge dem följande uppgifter om de personer du tror att du kan ha smittat:
•    deras namn
•    deras telefonnummer
•    datum för när du kan ha smittat dem.
Region Stockholms smittspårningsteam säger aldrig vem som har uppgett deras namn.

Information på engelska