Stockholms universitet planerar att från och med höstterminens start den 31 augusti stegvis återgå till campusförlagd undervisning i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Öppningen av lokalerna utgår från studenternas och undervisningens behov i den mån det är möjligt utifrån myndigheternas rekommendationer kring bland annat fysisk distansering.

För höstterminens första del planeras en kombination av undervisning via webb och undervisning på campus, exakt hur varierar utifrån behoven och förutsättningarna för varje kurs. Planering för höstterminen görs av respektive institution och läggs upp på institutionens webbsida så snart som möjligt och senast den 15 juli.

På Stockholms universitet tar vi ansvar och bryr oss om varandra. Studenter och personal uppmuntras att följa myndigheternas rekommendationer kring att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och noggrant och att den som känner sig sjuk stannar hemma. Universitetet gör det möjligt att hålla fysisk distans och ser bland annat till att för många människor inte vistas i lokalerna på samma gång.

Här finns aktuella öppettider för Stockholms universitet