Om du som är student behöver studera hemifrån är det mycket upp till din lärare vilka möjligheter som finns att tillgodogöra sig undervisningen på distans.

Lärplattformen Athena

Du kan naturligtvis göra inlämningsuppgifter och liknande i lärplattformen Athena oavsett var du befinner dig, men övrig undervisning kräver särskilda insatser från läraren.
http://athena.su.se

E-mötestjänsten Zoom

E-mötestjänsten Zoom är ett användarvänligt verktyg för att ordna möten online, oavsett var du befinner dig. Zoom är tillgängligt för alla som har ett universitetskonto; såväl medarbetare som studenter.
Kom igång med zoom
Har du problem att starta mötet, prova att köra mötet utan video.
Säkerhet och integritet i e-mötestjänsten Zoom
Support ges av Helpdesk via Serviceportalen.

Office365

Som student har du tillgång till Office365 vilket innefattar hela Officepaketet, e-post, kalender och 1 TB lagring i OneDrive.

https://www.su.se/utbildning/under-utbildningen/licenser-och-program/office-365-för-studenter-1.445733

Du hittar guider och supportartiklar för tjänsterna ovan i Serviceportalen. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta Helpdesk.

Fler tips för att studera hemifrån

På Studie- och språkverkstadens sida kan du läsa mer om att plugga på distans. Där finns också information om studiestrategier och akademiskt skrivande samt möjlighet att boka distanshandledning med en pedagog. Läs mer.