• En student eller forskare från ett annat land som blivit inbokad i en av universitets bostäder men som inte kan komma hit på grund av universitetets beslut att tills vidare inte ta emot internationella besök behöver inte betala någon uppsägningstid eller avbokningsavgift. 
  • För en student eller forskare från ett annat land som befunnit sig i Sverige men efter eget beslut avbrutit sina studier eller anställning gäller normala tre månader uppsägningstid. 
  • För en student eller forskare som från ett annat land som befunnit sig i Sverige men blivit hemkallad av sitt land eller hemuniversitet gäller normala tre månader uppsägningstid. Stockholms universitets hållning är att ersättning bör kunna sökas via hemuniversitet eller försäkringsbolag. 
  • En student eller forskare från ett annat land som på grund av inresandeförbud inte kan återvända till sitt hemland vid vårterminens slut som planerat kan få sina hyresavtal förlängda. Om detta gäller dig, kontakta Fastighetsavdelningen på housingoffice@su.se
  • Det kan finnas hyresgäster som lämnat landet med avsikt att komma tillbaka innan terminens slut men nu saknar möjlighet att återvända till Sverige, och därför inte kan hämta sina personliga tillhörigheter innan hyresavtalets slut. Dessa kan Fastighetsavdelningen bistå genom att packa ihop deras personliga ägodelar och skicka dem till självkostnadspris. Om detta gäller dig, kontakta housingoffice@su.se

Om en student eller forskare i en av universitets delade boenden misstänks eller konstateras vara smittade av Covid-19 kan denne sättas i isolerat boende i en av de separata lägenheter som reserverats för detta syfte. Sektionen för bostadsförsörjning kan tillhandahålla förnödenheter till självkostnadspris. Om du är i behov av isolerat boende, kontakta omedelbart housingoffice@su.se

Har du som är internationell student eller forskare och hyr bostad av universitetet ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Fastighetsavdelningen på housingoffice@su.se