Stockholms universitet

Våra medarbetare är viktiga

Välkommen att söka till Stockholms universitet, ett universitet i huvudstaden som präglas av öppenhet och en nyskapande och gränsöverskridande verksamhet. Rankat som ett av världens 100 främsta lärosäten, är Stockholms universitet ledande inom forskning och utbildning inom humanvetenskap och naturvetenskap.

Universitetets ledning och medarbetare arbetar strategiskt med att utveckla verksamheten för att den ska hålla högsta internationella kvalitet och vara resurseffektiv.

Redan i sitt introduktionstal som ny rektor 2013, hänvisade Astrid Söderbergh Widding till behovet av tydliga karriärvägar för forskare. Sedan dess har Stockholms universitet infört tydliga karriärvägar, bland annat med meriteringstjänsten biträdande lektor.

I februari 2020 hölls också ett seminarium om just karriärvägar inom universitetet. Där sade rektor bland annat att rekryteringsprocesser vid Stockholms universitet ska vara öppna och internationella samt att en rekrytering är en kvalitetsprocess där det måste göras en helhetsbedömning av de sökandes kvalifikationer.

 

Professionalism, kompetens och excellens

Stockholms universitet strävar efter att anställa de skickligaste medarbetarna. Våra forskare och lärare präglas av professionalism, kompetens och akademisk excellens.

Vi har också ett professionellt verksamhetsstöd som bygger på en god kompetensförsörjning på alla nivåer. Detta uppnås genom omsorgsfull rekrytering, löpande kompetensutveckling och fokus på karriärutvecklingsmöjligheter. 

Stockholms universitet verkar för jämlikhet, jämställdhet och likabehandling. Vi tillvaratar våra medarbetares olika bakgrund och kompetens. Alla ska bemötas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. 

Lediga jobb 

Doktorandplatser 

Fakta om universitetet 

Relocation: engelsk information om att flytta till Stockholm 

 

Möt några av våra medarbetare

Huvuddelen av Stockholms universitet finns i området Frescati, som sträcker sig från Bergianska trädgården i norr till Sveaplan i söder. Det är beläget mitt i världens första nationalstadspark och i den här miljön verkar universitetets cirka 5 700 medarbetare. Två av dem kan du möta här. 

”Kriminologin ger mig redskap som författare”

Kriminolog Christoffer Carlsson. Foto: Jens Lashein
Kriminolog Christoffer Carlsson. Foto: Jens Lashein

Han fascinerades tidigt av vad som gömmer sig bakom brottslighet och mänskliga beteenden. 2019 fick han pris som årets lärare vid Stockholms universitet och samma år gjorde han en litterär resa tillbaka till sina hemtrakter med boken Järtecken.

Möt forskaren och författaren Christoffer Carlsson

 

Ett genuint intresse för andra tror jag behövs”

Marie Nordström är studie- och karriärvägledare vid Stockholms universitet. Foto: Niklas Björling
Marie Nordström är studie- och karriärvägledare. Foto: Niklas Björling

En del vill byta inriktning i livet. Andra kommer direkt från gymnasiet och vet inte vad de vill bli. Rollen som studie- och karriärvägledare är att hjälpa människor att hitta rätt när det gäller studier och arbete.
Möt studie- och karriärvägledare Marie Nordström

 

Att söka en anställning

För att söka en anställning vid Stockholms universitet behöver du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. 

Att söka en anställning

Behandling av personuppgifter när du söker jobb vid Stockholms universitet

Hur man överklagar ett anställningsbeslut

 

Ansökningsförfarandet

Har du frågor om ansökningsförfarandet, vänligen vänd dig till kontaktpersonen vid aktuell institution och/eller enhet. Kontaktperson anges i annonsen.

Teknisk support 

Teknisk support: jobapplication.support@su.se
– ange anställningens referensnummer i ärenderaden.
 

På denna sida