Stockholms universitet

Stockholms universitet är ett av Sveriges största universitet med 29 400 helårsstudenter, 1 300 doktorander och 5 500 anställda. Vi bedriver stark utbildning och forskning inom human- och naturvetenskaperna, med bred samverkan nationellt och internationellt. Stockholms universitet verkar för jämlikhet, jämställdhet och likabehandling.