Stockholms universitet

Besöksadresser och kontaktuppgifter

Här hittar du besöksadresser och kontaktinformation till övergripande funktioner vid Stockholms universitet.

Växeltelefon: 08-16 20 00
Postadress: Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm

Öppettider

Kontakt institutioner och centra

Studenthuset och Södra huset

Hitta rätt på campus

 

Registraturen

Kontakta registraturen om du vill ta del av nyare handlingar, till exempel avtal, upphandlingar eller ansökningar.

E-post: registrator@su.se
Besöksadress: Frescatibiblioteket vid infodisken
Telefontid: 09:00-11:00, helgfria vardagar
Telefon: 08-16 14 70

Arkivfunktionen

Kontakta arkivfunktionen om du vill ta del av arkiverade handlingar, till exempel examensbevis, kursplaner eller uppsatser.

Beställ allmän handling från universitetets arkiv
Telefontid: 09.30-10.30, helgfria vardagar
Telefon: 08-16 13 50

 

 

E-post: dso@su.se

 

Information till dig som är leverantör

Godsmottagningen

Skicka paket och brev till följande adress: 
Stockholms Universitet
[Institution/Avdelning]
[Mottagare]
Frescativägen 8
106 91 Stockholm

Öppettider: Kl. 06.45–17.00 (måndag–fredag)
E-post: gods@su.se
Tfn: 08-16 25 17

Besöksadress upphandling
Hus A, Universitetsvägen 14 A, plan 4, Frescati

 
 
 

Stockholms universitet erbjuder flera olika lokaler för dig som ska anordna ett evenemang. Vi anordnar allt från internationella forskningssymposier, bolagsstämmor, konferenser och föreläsningar till mindre möten och mottagningar.

Boka konferens och möten

E-post: konferensservice@su.se

 

Presstelefon: 08-16 40 90
E-post: press@su.se

Universitetets presstjänst

 

Stockholms universitet har flera internationella, nationella och regionala samarbeten.

Exempel på universitetets samarbeten

Nå våra studenter
 

 

Vid våra servicecenter kan du som anställd, student eller besökare få hjälp med olika lokal-, service- och säkerhetsrelaterade frågor. Servicecenter administrerar även bostadsrelaterade frågor till internationella studenter/gästforskare.

Servicecenter

Studenter och medarbetare kan också ställa frågor till Fastighetsavdelningen via serviceportalen

 

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, Frescati
Telefon: 08-16 20 00
E-post: studentavdelningen@su.se

Infocenter (på entréplan i Studenthuset)

E-post: info@su.se
Webb: su.se/studenthuset

Studievägledning

Studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet

På denna sida