Av 342 ansökningar beviljades 33, varav två är från Stockholms universitet. Peter Amann, från Fysikum tilldelas 6 400 000 kr för ”Instrument för verkliga gränsytor”.

Cheuk-Wai Tai som är verksam vid Institutionen för material och miljökemi tilldelas 7 900 000 kr för ”Ett mångfacetterat verktyg för framtidens elektronmikroskopi”. 

Stiftelsens för Strategisk Forskning delar årligen ut omkring 600 miljoner kronor till strategisk forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Nära hälften av dessa medel går till att stödja forskare som utvecklar nya instrument och metoder som ger förutsättningar för framtida, avancerad forskning och innovation.