Andrew Inge gjorde sin postdoc vid universitetet i Kiel och är nu verksam vid Stockholms universitet. Bidraget beviljas för projektet ”Gröna koordinationspolymerer för katalys och medicin”.

Det är sjunde omgångens stipendiater som nu utsetts. Målet är att dessa forskare ska kunna etablera en självständig forskningsverksamhet i Sverige. Forskarna är verksamma vid KTH, Karolinska Institutet samt vid universiteten i Uppsala, Stockholm, Lund och Linköping.