Syftet med programmet Swedish Research Links är att främja forskningssamarbete mellan forskare i Sverige och forskare i låg- och lägre medelinkomstländer.

Totalt inkom 307 ansökningar och Stockholms universitet beviljades totalt 18 832 500 kronor för sju projekt.

August Andersson vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi beviljas 2 850 000 kronor för ”Ljusabsorberande Aerosoler Kastar en Skugga Över Subsahariska Afrika”. 

Tessa Bold vid Institutet för internationell ekonomi får 2 512 500 kronor för ”Skapa marknader för småbönder: Ett randomiserat experiment om produktivitet och teknologiadoption inom jordbrukssektorn i Afrika”.

Johan Eklöf vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik får 3 300 000 kronor för ”Biologisk mångfald, mänskliga förutsättningar och fattigdomsbekämpning: en kollaborativ och komparativ studie av småskaligt sjögräsfiske i Indiska Oceanen och Stilla havet”.

S. Noushin Emami vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut får 4 050 000 kronor för ”Riktad bekämpning mot värdsökande malariamyggor genom att utnyttja ett trick utvecklat av deras parasiter”.

Bengt Mannervik vid Institutionen för neurokemi, får 1 170 000 kronor för ”Glutationtransferaser ger resistens mot kemisk stress i ris (Oryza sativa)”. Samarbetsland: Egypten.

Lina Mtwana Nordlund vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik får 1 200 000 kronor för ”IPSN: ett forskningsnätverk för social-ekologisk sjögräsforskning i Indiska Oceanen.” Samarbetsland: Tanzania.

Janet Vähämäki vid Företagsekonomiska institutionen får 3 750 000 kronor för ”Besatt mätsyndrom i biståndet?: En komparativ studie av hur intermediära organisationer i biståndskedjan översätter krav på resultatmätning.”