Följande forskare får bidrag:

Program

Bo Malmberg, Kulturgeografiska institutionen: ”Lyckliga gatan? Geografisk polarisering och social sammanhållning i dagens Sverige”, 40 240 000 kr

Åsa Wikforss, Filosofiska institutionen: ”Kunskapsresistens: Orsaker, konsekvenser och motmedel”, 50 400 000 kr 

Projekt

José Alemán Bañón, Institutionen för svenska och flerspråkighet: ”En Elektroencefalografisk Studie av Prediktiv Processning hos Andraspråkstalare”, 3 412 000 kr

John Axelsson, Stressforskningsinstitutet: ”Vem är känslig för sömnbrist? En storskalig studie för att förstå, kartlägga och predicera individuella skillnader i kognitiv förmåga efter experimentell sömnbrist”, 5 694 000 kr

Amber Beckley, Sociologiska institutionen: ”Psykosociala och miljömässiga barndomsprediktorer för brottslighet och brottsofferskap genom livet”, 2 875 000 kr

Daniel Lövheim, Institutionen för pedagogik och didaktik: ”Fostran av vetenskapliga eliter i kalla krigets skugga 1962-1985”, 2 548 000 kr

Rense Nieuwenhuis, Institutet för social forskning: ”I situationen tillsammans? Om stöd till kvinnors sysselsättning som en väg mot minskad ekonomisk ojämlikhet för alla”, 2 495 000 kr

Loretta Platts, Stressforskningsinstitutet: ”Arbete efter pensionering: Ett sätt att förlänga arbetslivet som skapar nya ojämlikheter? En jämförelse mellan Sverige, USA och Japan”, 3 214 000 kr

Cecilia Åse, ERG: ”Genus och nation i kalla krigets spår: Skapandet av ett svenskt militärt kulturarv”, 6 069 000 kr

Infrastruktur för forskning

Kenneth Nelson, Institutet för social forskning: ”SPIN databasen: en uppdatering och utvidgning”, 9 000 000 kr