Följande projekt vid Stockholms universitet har fått stöd:

Staffan Bergwik vid Institutionen för kultur och estetik får 2 351 000 kronor för projektet ”Från ovan: Sven Hedins expeditioner och världen i överblick 1900-1935”.

Katarina Boye vid Institutet för social forskning får 2 237 000 kronor för ”Vabbande föräldrar på en ojämställd arbetsmarknad. Varierar tillfällig föräldrapenning för vård av barn och dess löneeffekt med socioekonomisk position och familjesituation?”

Lisa Gustavsson vid Institutionen för lingvistik får 4 584 000 kronor för ”Effekten av hyperartikulation på tidig språkutveckling”.

Anandi Hattiangadi vid Filosofiska institutionen får 7 050 000 kronor för ”Grunderna för epistemisk normativitet”.

Thomas Hörberg vid Institutionen för lingvistik får 2 295 000 kronor för ”Språkbearbetning i diskurs: samverkan mellan produktion och förståelse av grammatiska funktioner i korta berättelser.”

Maria Jansson vid Statsvetenskapliga institutionen får 6 666 000 kronor för ”Kvinnor i svensk film: om kön, film och representation”.

Martin Kolk vid Sociologiska institutionen får 2 709 000 kronor för ”Demografisk och ekonomisk utveckling under tre sekler. Longitudinella mikrodata för 1800-2007 från Sverige och Taiwan”.

Anna Källén vid Institutionen för kultur och estetik får 7 793 000 kronor för ”Kod, Narrativ, Historia: Samtida meningsskapande kring forntida DNA”.

Iva Lucic vid Historiska institutionen får 2 202 000 kronor för ”Mellan Orienten och Occidenten. Reglering av skogsbruket i Bosnien och Hercegovina under övergångsperioden mellan det osmanska och österrikisk-ungerska styret, 1878-1918”.

Ola Sjöberg vid Institutet för social forskning får 2 407 000 kronor för ”Arbetsvillkor i slutet av arbetslivet, vägar till pension och hälsa efter pensionering”.

Erik Wallrup vid Institutionen för kultur och estetik får 1 658 000 kronor för ”Det affektiva skiftet i den gustavianska tidens musik”.

Dessutom har Stockholms universitet tilldelats ett projektstöd till infrastruktur:
Andreas Madestam vid Nationalekonomiska institutionen får 10 703 000 kronor för ”60 år av globala miljöförändringar 1939-1999: digitalisering av 1,6 miljoner historiska flygbilder”.