Stockholms universitet logo, länk till startsida

Institutioner och centra

Utbildning och forskning bedrivs vid Stockholms universitet inom 53 institutioner, centra och institut direkt placerade under områdes- eller fakultetsnämnd.

Webbplats för det humanvetenskapliga området

Humanistiska fakulteten

Webbplats för den humanistiska fakulteten

Institutioner: 

Särskild inrättning inom fakulteten:

Accelerator

Juridiska fakulteten

Webbplats för den juridiska fakulteten

Institutioner: 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Webbplats för den samhällsvetenskapliga fakulteten

Institutioner: 

Centra inom institutioner

Inom universitetet finns centra, inkluderande institut och fältstationer, vilka organisatoriskt hör till en institution. Dessa enheter är ofta integrativa forskningsmiljöer, involverande flera ämnen och institutioner liksom externa parter, men kan också vara specialiserade forskningsinstitut.

Södra huset. Foto: Ingmarie Andersson

 

Kontakt

Klicka på respektive webbplatslänk om du har institutions- eller centraspecifika frågor.

Har du frågor runt innehållet i listorna? E-posta: suwebb@su.se

På denna sida