Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stöd Stockholms universitet!

Vi lever i en tid med stora utmaningar där utbildning och forskning har en avgörande roll för samhällets utveckling. Stockholms universitet ska bidra till lösningar på samhällets problem och till att driva utvecklingen framåt.

Forskningen i Sverige finansieras av offentliga och privata aktörer. Gåvor från enskilda personer och organisationer bidrar, ofta på avgörande sätt, till att samhällstillvända projekt och specifika forskningssatsningar kan bli verklighet. En särskild betydelse har dessa bidrag då de ger möjlighet för universitetet att genomföra för samhället viktiga projekt som inte kan finansieras på annat sätt.

Stockholms universitet är ett stort universitet – med tusentals kurser och program och med både bredd och spets. Utbildningarna genomsyras av vår forskning som bidrar till att höja dess kvalitet och öka engagemanget hos våra studenter.

Att tänka fritt och skapa nytt

Stockholms universitet grundades 1878 som Stockholms högskola – ett djärvt projekt, ett modernt huvudstadsuniversitet i upplysningens anda, med målet att verka i samhällets tjänst.

Rektor Astrid Soderbergh Widding
Foto: Eva Dalin

Då som nu är universitets ledord ’att tänka fritt och skapa nytt’. Vi står för en progressiv samhällsutveckling och gränsöverskridande utbildning och forskning. Fem av våra forskare under åren har belönats med Nobelpris och många fler har nått internationell ryktbarhet.

Ingen gåva är för liten

I en föränderlig och globaliserad värld ska universitetet bidra till det hållbara demokratiska samhället med långsiktighet, via en solid vetenskaplig grund som ständigt utvecklas genom sökande efter ny kunskap. Med din gåva kan du stärka universitetets engagemang i samhället, främja oberoende vetenskap och bidra till att hitta lösningar på de mest utmanande frågorna i dagens och morgondagens samhälle.

Du kan ge ditt stöd till Stockholms universitet på olika sätt. Du kan ge en gåva till ett samhällstillvänt projekt som ligger dig varmt om hjärtat eller till ett specifikt forskningsområde eller utbildningsprojekt. Du kan bidra till finansiering av nödvändig utrustning, stödja unga forskare eller stötta ett internationellt forskningssamarbete. Oavsett vad du väljer är din gåva betydelsefull – ingen gåva är för liten!
 
Astrid Söderbergh Widding
Rektor


Det här kan du stötta

Det går bra att antingen skänka en gåva till ett specifikt projekt, en del av ett specifikt projekt eller till universitetet där rektor beslutar om var pengarna behövs bäst.

Exempel på projekt att stötta vid Stockholms universitet

Donation möjliggjorde snokstudie

Ny bänk i Bergianska trädgården

Du kan ge ditt stöd till Stockholms universitet på olika sätt. Du kan ge en gåva till ett samhällstillvänt projekt som ligger dig varmt om hjärtat eller till ett specifikt forskningsområde eller utbildningsprojekt. Oavsett vad du väljer är din gåva betydelsefull – ingen gåva är för liten!

Nedan listas de vanligaste vägarna och om du har frågor eller andra idéer är du välkommen att höra av dig.

Gåva via bankgiro 

BG 5050-0206
Referens/meddelande: 662 Gåva

Ange till vilket ändamål gåvan avses och gärna följande referens "662 Gåva". Om du inte får plats med all information på inbetalningsavin eller i textrutan för meddelande i din internetbank får du gärna skicka ett mejl med informationen till info@fs.su.se.

Gåva från utlandet (banköverföring) 

Bank: Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 111 46 Stockholm
Bankkonto: 12810117756
IBAN: SE1612000000012810117756
SWIFT/BIC: DABASESX

Om du inte får plats med all information på inbetalningsavin eller i textrutan för meddelande i din internetbank, skicka gärna ett mail med informationen till info@fs.su.se.

Gåva via Swish

Skanna QR-koden med Swish-appen.
Swish-nummer: 123 1948 389  (Avdelningen för forskningsstöd och samverkan)
I meddelandefältet anger du vilket ändamål gåvan är avsedd för.

Om du inte får plats med all information, skicka gärna ett mejl med informationen till info@fs@su.se.

Bilda en stiftelse 

Om din avsikt är att långsiktigt gynna ett bestämt ändamål är stiftelseformen ett lämpligt sätt att donera pengar. Om du vill ha grundläggande information om hur du bildar en stiftelse kan du läsa mer på Skatteverkets hemsida. För mer information om hur du binder stiftelsen till Stockholms universitet, kontakta Pia Grankvist vid Ekonomiavdelningen.

Minnes- eller hyllningsgåva 

Du kan välja att antingen ge en gåva till minne av någon som avlidit eller en hyllningsgåva till en jubilar. Stockholms universitet skickar ett gåvoblad med personens namn, och, om du så önskar, en personlig hälsning från dig. Gåvosumman anges inte i bladet.

Ange gåvosumma, namn på den du vill hylla, ditt eget namn, en adress dit kortet ska skickas och en eventuell hälsning. Om du har önskemål om att gåvan ska gå till ett visst ändamål anger du det med. Om du inte får plats med all information på inbetalningsavin eller i textrutan för meddelande i din internetbank får du gärna skicka ett mail med informationen till info@fs@su.se.

Testamente 

Genom att skriva in Stockholms universitet i ditt testamente kan du stödja den forskning du tycker är viktig även i framtiden. Kontakta gärna någon i fundraising-teamet om du vill diskutera vad du vill stödja. Ta gärna hjälp av en jurist för att försäkra dig om att formuleringen i ditt testamente blir korrekt.

Gåva genom aktieutdelning (skattefritt) 

Om du som privatperson äger aktier kan du skänka rätten till framtida utdelning skattefritt till Stockholms universitet. Det gäller utdelning på såväl börsnoterade aktier som aktier i onoterade företag, till exempel fåmansföretag. Observera att juridiska personer inte kan överlåta utdelningsrätter skattefritt.

Värdet av de pengar du skänker för att stötta Stockholms universitet blir större än beloppet du själv skulle ha disponerat. Normalt är skatten på utdelningar 30 procent för börsnoterade aktier, men skänker du utdelningen till Stockholms universitet går hela beloppet till universitetet.

Praktisk information 

Bestäm vilken eller vilka aktieutdelningar du ska donera och hur mycket av utdelningen du vill skänka. Detta görs genom att du ber din bank öppna ett värdepapperskonto där mottagaren av avkastningen är Stockholms universitet. Det är viktigt är att du har gjort Stockholms universitet till mottagare (rättighetshavare) av din utdelning senast en vecka före avstämningsdagen i det utdelande bolaget.

För dig som redan har värdepapperskonto 

För att kunna skänka utdelningen måste du ändra uppgift om mottagare av utdelningen ("rättighetshavaren") till Stockholms universitet. Fyll i blanketten "Anmälan om rättighetshavare/gåvomottagare för vp-konto" och lämna till din bank. Är du kund hos Aktieinvest (Aktiespararna), Avanza eller Nordnet kan du göra anmälan direkt på deras hemsidor.

Anmälan om rättighetshavare/gåvomottagare för vp-konto (doc) (36 Kb)

För dig som har depå i en bank eller hos fondkommissionär 

Kontakta din bank eller fondkommissionär om information för vad som gäller i ditt fall.
För dig som vill skänka utdelningsrätt på aktier i ett onoterat företag
Det utdelande företaget kan utfärda utdelningskuponger. Kupongen ger rätten till utdelningen för innevarande räkenskapsperiod. Kontakta din bank eller fondkommissionär för mer information.

Inkomstdeklarationen 

Skatteverket får information från din bank om gåvan. Du kan lämna upplysningar om gåvan under särskilda upplysningar i deklarationen. Det kan vara bra att spara underlaget för överlåtelsen av utdelningsrätterna.

Är du delägare i fåmansföretag och redovisar utdelning på blankett K10, gäller att den utdelning som lämnats i gåva får räknas med i nästa års sparade utdelningsutrymme. Det innebär att en motsvarande utdelning ett senare år blir lågbeskattad.

Vanliga frågor och svar 

Får Stockholms universitet besked om gåvan?

Har du dina aktier på ett värdepapperskonto får Stockholms universitet automatiskt besked om din gåva. Finns aktierna på depå hos din bank eller fondkommissionär kan det innebära att din gåva förblir anonym. Meddela oss gärna att du har skänkt en gåva så har Stockholms universitet möjlighet att visa sin uppskattning. Kontaktinformation finns längre ner på sidan.

Vid överlåtelse genom gåva av utdelningsrätter i onoterade företag framgår det av gåvobrevet (se blankett ”Gåvobrev”) vem som lämnat gåvan.

Gåvobrev Stockholms universitet (doc) (164 Kb)

Hur påverkas mina rättigheter som aktieägare?

Du minskar inte din kontrollpost eftersom du inte skänker bort några aktier.

Blir gåvan en engångsdonation? 

Eftersom din donation är löpande upphör den endast om du antingen säljer de aktier vars utdelning du donerat, eller då du meddelar din bank att du vill avsluta din gåva. Om du har ett Vp-konto kan du använda blanketten ”Anmälan av gåva avseende kontantavkastning” genom att kryssa i ”Avregistrering”. Om du har en depå kontaktar du din bank.

Anmälan om rättighetshavare/gåvomottagare för vp-konto (doc) (36 Kb)

Kontakt

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd
E-post: info@fs.su.se 

På denna sida