Stockholms universitet

Ta del av allmän handling

Här finns information om vilka handlingar som finns på Stockholms universitet och hur du kan få tillgång till dem. Vissa handlingar kan du ta fram själv, annars finns information om hur du kontaktar universitetet för att få hjälp med en beställning.

De flesta handlingar i myndighetens arkiv är offentliga och därmed öppna att läsa för vem som helst. Men det finns undantag, då vissa handlingar kan falla under till exempel Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Då finns restriktioner för vem som får ta del av dem och en handläggare behöver i så fall göra en sekretessprövning.

 

Innan du kontaktar oss

Innan du beställer handlingar via vårt formulär vill vi gärna att du kollar nedan om du kan hitta informationen i något system eller någon databas, till exempel Ladok eller DiVA.

Studieintyg (resultat- och registreringsintyg)

Om du är student skriver du enklast ut studieintyg själv via Ladok för studenter.

Ladok för studenter 

Behöver du ett studieintyg med stämpel och underskrift från dina studier på Stockholms universitet? Då kan du beställa detta genom att logga in på Serviceportalen.

Serviceportalen

Har du inte tillgång till ditt universitetskonto eller vill begära ut någon annans betyg? Då kan du beställa ett studieintyg genom att kontakta Infocenter.

Infocenter i Studenthuset

Läs mer om de olika alternativen här:

Begär ut studieintyg (resultat- och registreringsintyg)

Dela eller ta del av information om examen

Via Ladok går det både att dela och ta del av information om utfärdad examen.

Dela information om examen

Du som är student eller alumn och har en utfärdad examen kan logga in i Ladok för studenter och hämta en kod för delning av information om din examen.

Ladok för studenter

Genom att dela med dig av kontrollkoden gör du det möjligt för mottagaren, till exempel en arbetsgivare, att ta del av uppgifter om din examen och dess innehåll. Vill du själv se vad som delas med mottagaren kan du logga in med kontrollkoden och ditt personnummer. Samma kod kan användas flera gånger och till flera mottagare.

Läs mer om hur du delar information om din examen här:

Examensbevis - För dig som är student/alumn

Ta del av information om examen

Du som behöver kontrollera att en person har en examen kan göra detta digitalt. Personen, vars examen du vill kontrollera, kan logga in i Ladok och hämta en kontrollkod som den delar med dig. Med hjälp av kontrollkoden och hens personnummer kan du se uppgifter om examen och dess innehåll. Uppgifterna hämtas direkt från Ladok.

Läs mer om hur du tar del av information om en persons examen här:

Examensbevis - Information till dig som är arbetsgivare/rekryterare

Kopior av utfärdade examensbevis

Studentavdelningen ansvarar för att lämna ut kopior av redan utfärdade examensbevis från de senaste två åren.

Infocenter i Studenthuset

Om du vill ha en kopia av ett examensbevis som är utfärdat för mer än två år sedan, kontakta centrala arkivfunktionen via formuläret nedan. Välj Kopia av redan utfärdat examensbevis i rullistan.

Beställ allmän handling från Stockholms universitets arkiv
 

Kursplaner och utbildningsplaner

Kursplaner och utbildningsplaner kan finnas i Stockholms universitets planarkiv.

Sök i Stockholms universitets planarkiv

Om du är osäker på hur man söker eller inte hittar kursplanen, kontakta centrala arkivfunktionen via formuläret nedan. Välj Utbildnings- och kursinformation i rullistan.

Beställ allmän handling från Stockholms universitets arkiv
 

Avhandlingar, uppsatser och examensarbeten med mera

I databasen DiVA kan du hitta tusentals uppsatser och publikationer av universitetets forskare och studenter.

Sök i databasen DiVA

Om det du söker inte finns i DiVA, kontakta arkivfunktionen. Välj Uppsatser, examensarbeten, eller avhandlingar i rullistan i vårt beställningsformulär.

Beställ allmän handling från Stockholms universitets arkiv
 

 

Kontakta instansen där handlingen finns

Önskar du få en kopia på en allmän handling som finns i våra arkiv kontaktar du den instans där handlingen finns:
•    Registraturfunktionen har hand om universitetsförvaltningens diarieförda handlingar.
•    Institutioner och centra och Universitetsförvaltningen hanterar sina egna närarkiv.
•    Centrala arkivfunktionen ansvarar för äldre handlingar som finns i universitetets centralarkiv.
Med närarkiv menas material från de senaste 10 åren.

 

Beställ nyare handlingar via registraturen

Kontakta registraturen om du vill ta del av nyare handlingar som är registrerade i diariet. Välj Diarieförda handlingar i rullistan i beställningsformuläret.

Du kan också kontakta våra registratorer om du har frågor av allmän karaktär, till exempel om löner, avtal eller registerutdrag.

Registraturen

registrator@su.se
08-16 14 70

Telefontider

09:00-11:00 (helgfria vardagar)

Beställ diarieförda handlingar via vårt formulär

Besöksadress

Frescatibibliotekets informationsdisk
Universitetsvägen 14D
114 18 Stockholm

Besökstider

09:00-11:00 (helgfria vardagar, förutom klämdagar)

 

Beställ arkiverade handlingar via arkivfunktionen

Kontakta arkivfunktionen via beställningsformuläret om du vill ta del av arkiverade handlingar, till exempel kopia av examensbevis, kursplaner eller uppsatser.

Ärenden via formuläret hanterar vi löpande under dagen och vi uppskattar om du i första hand använder det. Du kan vara anonym.
Vi hanterar förfrågningar i turordning så snart som möjligt.

Arkivfunktionen

arkivet@su.se
08-16 13 50

Telefontider

09.30-10.30 (helgfria vardagar, förutom klämdagar)

Beställ arkiverade handlingar via vårt formulär

 

Sekretess

Allmänna handlingar är i regel offentliga. Det stora flertalet allmänna handlingar på Stockholms universitet är offentliga och omfattas inte av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400). Det finns dock vissa typer av ärenden eller vissa typer av uppgifter där sekretess kan råda.

När du begär ut en allmän handling eller en uppgift i den görs alltid en sekretessprövning av myndigheten för att se om det finns uppgifter i handlingen som innebär att hela eller delar av handlingen inte kan lämnas ut. Om det finns sekretess i hela eller delar av handlingen får du ett meddelande med en bedömning och skälen till att handlingen eller delar av den inte lämnas ut. Du har rätt att få ett skriftligt avslagsbeslut i samband med detta.
 

 

Avgifter för kopior av allmänna handlingar

Den som har rätt att ta del av en allmän handling kan ta del av handlingen på plats eller få en kopia av handlingen. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Hur stor avgiften blir beror på om handlingarna finns digitalt eller i pappersform.

Elektroniska handlingar

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt. En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och två kronor för varje handling därutöver.

Analoga handlingar som behöver skannas in eller kopieras

För material som måste skannas in eller kopieras tas avgift ut om handlingen eller handlingarna omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis. Den tionde sidan kostar 50 kronor. Varje sida därutöver kostar två kronor.

Du kan få kopia av handlingarna:

  • som pdf-filer till din epost
  • skickade till din postadress (kostnad för porto tillkommer)
  • på ett USB-minne på plats (avgift tas ut som för e-post plus inköpskostnaden för USB-minnet)

Inbetalning av avgift

Avgiften betalas mot faktura.

För mer information:

Regler om avgifter för kopior av allmänna handlingar

 

Om Stockholms universitets arkiv

Stockholms universitet är förvaltare för sitt och sina föregångares arkiv. Till dem hör till exempel Stockholms högskolas arkiv, Journalisthögskolan och Lärarhögskolan i Stockholm (LHS).

Stockholms universitets arkiv

 

Sök i arkivet med Visual Arkiv Sök

Arkivförteckningen visar vilka handlingar som finns i arkivet hos arkivbildaren. Stockholms universitet använder Visual Arkiv som arkivförteckningssystem. Med hjälp av Visual Arkiv Sök kan du söka i publicerade arkivförteckningar som är öppna för allmänheten.

Du kan antingen göra en fritextsökning eller detaljerad sökning. Du kan växla mellan dem på startsidan eller välja att göra det högst upp på sidan. Du kan också välja att se alla arkivbildare.

Visual Arkiv Sök

Såhär söker du i Visual Arkiv Sök

 

Utlån av allmänna handlingar från centralarkivet

Utlån av allmänna handlingar från centralarkivet kan behöva göras av olika anledningar, till exempel om skanning eller läsning på plats inte är ett alternativ. Vid utlån för forsknings- och studieändamål utanför myndigheten, vänligen beställ via formulär.

Beställ via formulär

 

Kontakt

Arkivfunktionen

arkivet@su.se
08-16 13 50
Telefontider
09.30-10.30 (helgfria vardagar, förutom klämdagar)
Beställ arkiverade handlingar via vårt formulär

Registraturen

registrator@su.se
08-16 14 70
Telefontider
09:00-11:00 (helgfria vardagar)
Beställ diarieförda handlingar via vårt formulär

Besöksadress:
Frescatibibliotekets informationsdisk
Universitetsvägen 14D
114 18 Stockholm
Besökstider
09:00-11:00 (helgfria vardagar, förutom klämdagar)

På denna sida