Stockholms universitet

Samlingar vid Stockholms universitet

Konstverk från olika tidsåldrar, böcker från 1400-talet, mynt från romartiden, sällsynta djurskelett, växt- och frösamlingar samt en unik dräktsamling. Det är bara några exempel på samlingar som Stockholms universitet har i sin ägo.

Samlingar och kulturarv

På Stockholms universitet finns samlingar inom ett brett fält av områden och discipliner. Samlingarna har förvärvats främst genom donationer men även inom ramen för vetenskapliga projekt samt för att användas inom undervisning.

Studenter undervisas av professor Nils Holmgren
Professor Nils Holmgren (Efterträdare till Wilhem Leche) vårterminen 1926 i föreläsningssalen med studiesamlingen på Kungsgatan. Föreläsningen heter Översikt av däggdjurens fylogeni. I bakgrunden syns glasskåpet med de Hedinska samlingarna.

De samlade föremålen är en viktig del av universitetets historia och kulturarv, identitet samt vetenskaps- och bildningshistoria. Samlingarna berättar också om de olika disciplinernas historia och är en viktig resurs för universitetets utbildningar och forskning.

Bilddidaktik

Bokuppslag med illustration av murarmästare och översättning av texter
Foto: Rikard Kihlström

Bilddidaktikens samling består av ett hundratal böcker som kommer från professor Lars Lindströms privata boksamling och består av böcker som bland annat handlar om art education, bilddidaktik, kreativitet, estetiskt skapande, musik, dans och drama.

Mer om Bilddidaktikens boksamling

Geologi

Foto med man som tittar in i glasskåp med lervarvsprover.
Geokronologiska museet. Foto: Niklas Björling

När samtliga geoinstitutioner flyttade till Frescati år 1997 skapades Geokronologiska museet. Här finns samlingar med lervarvsprover som användes som en dateringsmetod för inlandsisens avsmältning, anteckningsböcker, kartor, fotografier och skisser. I museet finns det insamlade prover från Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika.

Mer om Geokronologiska museets samling

Konst

Blå glasskål med fyrverkidesign
Fyrverkeriskålen från Orrefors, Stiftelsen Kungstenen. Foto: Per Bergström

Stockholms universitet har över 4 000 konstföremål i sin ägo. Samlingarna består av äldre målningar, grafik, konstglas, porslin, vävda tapeter och antika skulpturer. Förutom detta ingår även ett större antal äldre inventarier.

Grunden för konstsamlingarna sattes tack vare en donation år 1884 av ett stort antal äldre konstverk till Stockholms högskola för att användas i undervisningen.

Mer om Stockholms universitets konstsamlingar

Latinamerika

Man läser äldre bok
Foto: Niklas Björling

Den latinamerikainriktade samlingen innefattar böcker och tidskrifter, från 1800-talet fram till i dag. I huvudsak fokuserar den på samhällsvetenskaplig litteratur och historia, men omfattar även skönlitteratur på originalspråk, litteratur om konsthistoria, religionshistoria, litteraturvetenskap och musik.

Latinamerikabibliotekets bok- och tidskriftssamling

Mode

Detalj av en av de färgglada Ripsa-kapporna.
Detalj av Ripsa-kappa i ull. Foto: Niklas Björling

Sektionen för modevetenskap har två fina samlingar i sin ägo. Den ena är Ripsa dräktsamling, skapad av Ebba von Eckermann. Den andra utgörs av ett större antal akvareller föreställande folk-och landskapsdräkter målade av Fritz Boltenstern, släkting till Fritz och Nils von Dardel.

Mer om sektionen för modevetenskap och dess samlingar

Numismatik och mynt

Tyskt mynt från cirka 1000-talet
Mynt från Köln, Tyskland, 1027-1036.

Numismatiska forskningsgruppen tillhör arkeologiska forskningslaboratoriet vid institutionen för arkeologi och antikens kultur. Forskningsgruppens myntsamling, som används i undervisningen, framförallt i samband med uppsatsskrivning, ger en bra bild av mynthistorien.

Mer om numismatiska forskningsgruppens myntsamling

Osteoarkeologi

Litet skelett av grävling
Skelett av ung grävling. Foto: Niklas Björling.

Osteologiska Forskningslaboratoriet har flera olika samlingar i sin ägo. Föremål som sparats från laboratoriets historia, osteologiskt material i form av djurskelett och kranier, arkeologiskt benmaterial samt ett fackbibliotek med boksamlingar och särtryck.

Mer om osteoarkeologiska forskningslaboratoriets (OFL) samlingar

Bibliotekets specialsamlingar

Bokuppslag, äldre bok visar sköldar med lejon
Foto: Niklas Björling

Stockholms universitetsbibliotek har inte bara den senaste litteraturen utan också betydande äldre samlingar som är en viktig del av vårt kunskapsarv.

Mer om universitetsbibliotekets specialsamlingar

 

Växter och botanik

Samling av fröer i glaskupor. Foto: Niklas Björling
Botaniska institutionens samling. Foto: Niklas Björling

Botaniska samlingen

Institutionen för biologisk grundutbildning, BIG, har en studiesamling i glasskåp. Samlingen innehåller material för grundundervisning inom olika biologiavsnitt som behandlar ”organismernas mångfald och fylogeni”.

Mer om den botaniska samlingen

 

Växter från växthuset
Foto: Niklas Björling

Växthussamlingen

Uppe på taket på Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) finns en gömd grön plats fylld med ljus. Det är DEEP:s växthus som används för undervisning och forskning.

Mer om Växthussamlingen

 

De växter som är nära släkt står tillsammans. Här kan man botanisera bland 1 400 blomväxter från hel
Systematiska avdelningen i Bergianska trädgården. Foto: AnnSofie Börjesson

Bergianska trädgården

Flera av de vetenskapliga samlingarna i Bergianska trädgården tillhör Stockholms universitet, exempelvis växterna i den botaniska trädgården.

Mer om Bergianska trädgårdens universitetssamlingar

 

Zoologi

Fiskar i glasburkar. Foto: Niklas Björling
Zoologiska samlingen. Foto: Niklas Björling

Samlingen på zoologiska institutionen är en historisk studiesamling som innehåller tusentals föremål. Uppstoppade fåglar, fossil av forntida hjortdjur, skelett av havssköldpaddor, hjortar, en struts och en vildjak är bara några exempel.

Mer om zoologiska institutionens studiesamling

 

Samlingsforum

År 2018 etablerades Stockholms universitetets Samlingsforum, ett informellt nätverk med ansvar för de akademiska samlingarna på Stockholms universitet. Nätverket är interdisciplinärt och ett fakultetsöverskridande samarbete.

Syftet med Samlingsforum är att samla, dokumentera, visa och sprida information om samlingarna, deras betydelse och användningsområden. Men även att diskutera stödbehov, utbyta erfarenheter samt berätta hur samlingarna används, omhändertas och bevaras för framtiden.

Internationella nätverk och forum

Internationella nätverk och forum för universitetssamlingar där Stockholms universitet är representerat.

UNIVERSEUM

UMAC

 

Kontakt

Förvaltningen av konstsamlingarna är organisatoriskt placerad på Rektors kansli på Stockholms universitet. Övriga ämnesspecifika samlingar förvaltas av respektive institution.

Vid frågor om samlingarna eller för textjusteringar på denna sida, kontakta Camilla Hjelm, 1:e intendent, camilla.hjelm@su.se

 

På denna sida