Stockholms universitet

Stockholms universitets historia

Stockholms högskola bildades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella lärosätena. Nu som då står universitetet för öppenhet och tillgänglighet och har en aktiv roll i samhället. Här får du veta mer om universitetets historia och några viktiga historiska personer.