Stockholms universitet logo, länk till startsida

Kan filosofi hjälpa oss att bekämpa klimatförändringarna?

Filosofen Olle Torpman undersöker resultatet av olika moraliska principer om man tillämpar dem på klimatfrågan.

Hur ska vi i praktiken komma överens om att bekämpa klimatförändringarna? Det undersöker Olle Torpman som menar att det är extra svårt eftersom vi inte har gemensamma värdegrunder avseende klimatfrågan.

Vi behöver börja fundera på vad som egentligen är målet. Ekonomisk tillväxt är ett medel för att nå ett mål, men vad är egentligen värdefullt i sig? Och hur stor koldioxidbudget har var och en av oss till vårt förfogande? Hör Olle Torpman resonera om detta.

 


Hållbarhetsmål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Vi måste vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

På denna sida