Stockholms universitet logo, länk till startsida

Vad händer med barn till frihetsberövade föräldrar?

När Lina växte upp åkte hennes mamma ut och in i fängelse. Hur har det påverkat hennes liv?

”Omkring var tionde barn som kommer från en fattig bakgrund upplever någon gång under livet att en förälder blir frihetsberövad”. Det berättar Susan Niknami, doktor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning. Hon är en av forskarna bakom den omfattande studien som just nu genomförs med hjälp av flera institutioner på Stockholms universitet och andra lärosäten. 

Studien som undersöker hur livschanserna förändras för ett barn när en av föräldrarna hamnar i fängelse är en så kallad longitudinell studie som görs över tid – med uppföljningar och upprepade mätningar av studieobjekten. Ett av dem är Linda som bland annat berättar att hennes högsta önskan när hon var barn bara var att få ha en normal familj.

 


Hållbarhetsmål 10: Minskad ojämlikhet

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

På denna sida