Stockholms universitet logo, länk till startsida

Miljö, klimat och hållbarhet

Miljö och hållbar utveckling är centrala frågor för universitetet. Läs bland annat om hur universitetet kopplar sin verksamhet till FN:s globala mål för hållbar utveckling och varför Stockholms universitets Hållbarhetsforum är en viktig arena.

Professor Magnus Breitholtz, Institutionen för miljövetenskap. Foto: Rickard Kilström
Johan Kuylenstierna, adjungerad professor, institutionen för naturgeografi. Foto: Niklas Björling
Paneldebatt vid Hållbarhetsforum 2019.
Albert Norström vid Stockholm Resilience Centre  och Marie Löf från Östersjöcentrum