Stockholms universitet

Albano – en unik utbildnings- och forskningsmiljö 

Bara ett stenkast från city, med närhet till både Stockholms universitet och KTH, byggs det nya universitetsområdet Albano. Även om universitetets alla verksamheter flyttat in (ht 2022) så är delar av Albano fortfarande en byggarbetsplats. Bostäder byggs fortfarande och arbetet med utemiljöerna fortsätter, t.ex. färdigställande av konstverket Future Island. Hela universitetsområdet, med plats för 15 000 studenter och forskare, beräknas stå klart 2023.

År 2015 gick startskottet för byggnationen av nya universitetsområdet Albano med 70 000 kvadratmeter universitetslokaler och 1 000 student- och forskarbostäder. Ambitionen med campus Albano är att samla verksamhet inom ett sammanhängande universitetsområde i nära anslutning till både Stockholms universitet och KTH. Området växer fram i Nationalstadsparken mellan Roslagsbanans banvall och Roslagsvägen, i höjd med Kräftriket.

Det blir en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö som både binder ihop universiteten med varandra och med staden. En utveckling som även stärker Stockholm som kunskapsstad.

– Albano blir en plats för forskning och högre utbildning med goda förutsättningar för möten och samarbeten över ämnes- och institutionsgränser, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet.

 

Albano byggs med långsiktig hänsyn till miljö och med fokus på hållbar stadsutveckling. 

I projektet har hållbarhetsarbetet genomsyrat allt från materialval och utformning av lärandemiljöer till energieffektiva insatser som solceller på taken och borrhålslager under universitetshusen. Borrhålen (som är cirka 350 m djupa) genererar värme, kyla och varmvatten till lokalerna. På området skapas också vattensystem för att ta hand om dagvatten, förbättra mikroklimatet samt utemiljöer som utformas för att stärka spridningsvägarna för växter och djur. Hela universitetsområdet, med plats för 15 000 studenter och forskare, beräknas stå klart år 2023. 

 

Albano Hus 1, Albanovägen 30:

 • Matematiska institutionen
 • Specialpedagogiska institutionen
 • Stockholms resilienscentrum (SRC)

Albano Hus 2, Albanovägen 18:

 • Företagsekonomiska Institutionen
 • Institutionen för socialt arbete

Albano Hus 3, Albanovägen 29:

 • Nordita
 • delar av Astronomi
 • Fastighetsavdelningen

Albano Hus 4, Albanovägen 12:

 • Statistiska institutionen
 • Institutionen för folkhälsovetenskap
 • Psykologiska Institutionen (inklusive Beteende-, Sömn-, EEG-, Ljud-, Luktlaboratoriet, In-/uppspelning samt psykologimottagningen)
På denna sida