Stockholms universitet logo, länk till startsida

Albano – en unik utbildnings- och forskningsmiljö 

Bara ett stenkast från city, med närhet till både Stockholms universitet och KTH, pågår bygget av det nya universitetsområdet Albano. Hösten 2021 startar de första verksamheterna och hela universitetsområdet, med plats för 15 000 studenter och forskare, beräknas stå klart år 2023. 

År 2015 gick startskottet för byggnationen av nya universitetsområdet Albano med 70 000 kvadratmeter universitetslokaler och 1 000 student- och forskarbostäder. Ambitionen med campus Albano är att samla verksamhet inom ett sammanhängande universitetsområde i nära anslutning till både Stockholms universitet och KTH. Området växer fram i Nationalstadsparken mellan Roslagsbanans banvall och Roslagsvägen, i höjd med Kräftriket.

Det blir en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö som både binder ihop universiteten med varandra och med staden. En utveckling som även stärker Stockholm som kunskapsstad.

– Albano blir en plats för forskning och högre utbildning med goda förutsättningar för möten och samarbeten över ämnes- och institutionsgränser, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet.

Kika på universitetsområdet Albano – 3D-visualisering och bilder/illustrationer 

 

Albano byggs med långsiktig hänsyn till miljö och med fokus på hållbar stadsutveckling. En forskargrupp från Stockholm Resilience Centre och KTH Arkitekturskola har bland annat lämnat synpunkter och förslag till planprocessen, med utgångspunkt i socialekologisk stadsdesign.

I Albano-projektet genomsyrar hållbarhetsarbetet allt från materialval och utformning av lärandemiljöer till energieffektiva insatser som solceller på taken och borrhålslager under universitetshusen. Borrhålen (som är cirka 350 m djupa) genererar värme, kyla och varmvatten till lokalerna. På området skapas också nya vattensystem för att ta hand om dagvatten, förbättra mikroklimatet samt utemiljöer som utformas för att stärka spridningsvägarna för växter och djur. Våren 2021 flyttade de första verksamheterna (Nordita och Institutionen för astronomi) in i Hus 3 som delas med KTH. Under sommaren 2021 flyttar ytterligare några av universitetets verksamheter in i Hus 2 och 4. Hela universitetsområdet, med plats för 15 000 studenter och forskare, beräknas stå klart år 2023. 

 

•    Nordita
•    Institutionen för folkhälsovetenskap
•    Psykologiska institutionen
•    Statistiska institutionen
•    Företagsekonomiska institutionen
•    Institutionen för socialt arbete
•    Matematiska institutionen
•    Specialpedagogiska institutionen
•    Stockholms resilienscentrum (SRC)

 

Kontakt

Vanliga frågor och svar om Albano

Har du andra frågor? Vänligen kontakta oss på e-post: info-albano@su.se

På denna sida