Stockholms universitet logo, länk till startsida

Varje kilowattimme räknas – nu hjälps vi åt!

Med anledning av energisituationen i Europa har myndigheter i Sverige fått i uppdrag att spara el och energi inför kommande vinter. Olika åtgärder kommer införas vid universitetet och alla kan bidra genom att hjälpas åt med det lilla – varje kilowattimme räknas.

Regeringen har gett alla statliga myndigheter i uppdrag ”att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen" men i beskrivningen av uppdraget handlar det främst om att spara el*. Besparingen påbörjades nu i oktober och den mängd el som har köpts, samt vilka åtgärder som har vidtagits för att minska elanvändningen, kommer löpande att redovisas till Energimyndigheten varje månad fram t.o.m. sista maj 2023.

Bakgrunden är förstås de höga elpriserna och den förväntade energibristen i Europa kommande vinter, på grund av sanktionerna som införts som ett svar på Rysslands invasion i Ukraina. I prognoserna ser inte Sverige ut att drabbas värst men genom att spara el och annan energi här kan vi underlätta för andra regioner i Europa.

 

Universitetet har tillsammans med fastighetsägare diskuterat hur vi kan spara el på ett övergripande plan. Nedan föreslagna åtgärder kommer naturligtvis inte att äventyra arbetsmiljön vid universitetet. Några snabba energibesparingsåtgärder som införts:

 • Drifttiden för ventilationen i byggnader som inte har laborativ verksamhet kommer att sänkas med en timme per dag – vilket enligt beräkningar kommer att ge en besparing på 74 000 kWh per år. 
 • Allhuset/Lantis kommer att hållas stängt på helgerna fr.o.m. 29–30 oktober – vilket beräknas ge en besparing på 110 000 kWh per år (dessutom spar vi fjärrvärme). Hänvisa studenter till studieplatser i t.ex. Universitetsbiblioteket, Studenthuset eller Albano.
 • I byggnader där vi har bergvärme (ex. Studenthuset och Arrheniushusen A-H och NPQ) kommer temperaturen att sänkas med en grad – vilket enligt beräkning kommer att ge en besparing på ca 74 000 kWh per år. 
 

Förutom de övergripande åtgärderna uppmanas även medarbetare och studenter att spara el och annan energi. Några tips att följa:

 • Släck belysningen när du lämnar ett rum
 • Undvik att använda hissen
 • Kör bara diskmaskinen när den är full
 • Sista person som lämnar lokalen för dagen kollar att allt är släckt/stängt
 • Använd inte kupévärmare eller el-element som ansluts i vägguttaget 
 • (de utgör både brandrisk och ökar energiförbrukningen)
 • Lämna inte mobilladdare etc. i eluttag när de inte används
 • Aktivera energisparläge på dator och skärm
 • Prioritera "resfria" möten om möjligt
 
På denna sida