Stockholms universitet logo, länk till startsida

Samlingar och konst vid Stockholms universitet

Konstverk från olika tidsåldrar, böcker från 1400-talet, mynt från romartiden, sällsynta djurskelett, växt- och frösamlingar samt en unik dräktsamling. Det är bara några exempel på samlingar som Stockholms universitet har i sin ägo.

Samlingar och kulturarv

På Stockholms universitet finns samlingar inom ett brett fält av områden och discipliner. Samlingarna har förvärvats främst genom donationer men även inom ramen för vetenskapliga projekt samt för att användas inom undervisning.

Studenter undervisas av professor Nils Holmgren
Professor Nils Holmgren (Efterträdare till Wilhem Leche) vårterminen 1926 i föreläsningssalen med studiesamlingen på Kungsgatan. Föreläsningen heter Översikt av däggdjurens fylogeni. I bakgrunden syns glasskåpet med de Hedinska samlingarna.

De samlade föremålen är en viktig del av universitetets historia och kulturarv, identitet samt vetenskaps- och bildningshistoria. Samlingarna berättar också om de olika disciplinernas historia och är en viktig resurs för universitetets utbildningar och forskning.

Samlingsforum

År 2018 etablerades Stockholms universitetets Samlingsforum, ett informellt nätverk med ansvar för de akademiska samlingarna på Stockholms universitet. Nätverket är interdisciplinärt och ett fakultetsöverskridande samarbete. Syftet med Samlingsforum är att samla, dokumentera, visa och sprida information om samlingarna, deras betydelse och användningsområden. Men även att diskutera stödbehov, utbyta erfarenheter samt berätta hur samlingarna används, omhändertas och bevaras för framtiden.

Internationella nätverk och forum för universitetssamlingar

UNIVERSEUM

UMAC

Bilddidaktikens samling består av ett hundratal böcker som kommer från professor Lars Lindströms privata boksamling.

Mer om Bilddidaktikens boksamling

När samtliga geoinstitutioner flyttade till Frescati år 1997 skapades Geokronologiska museet. Här finns samlingar med lervarvsprover, anteckningsböcker, kartor, fotografier och skisser.

Mer om Geokronologiska museets samling

Stockholms universitet har över 4 000 konstföremål i sin ägo. Samlingarna består av äldre målningar, grafik, konstglas, porslin, vävda tapeter och antika skulpturer. Förutom detta ingår även ett större antal äldre inventarier.

Mer om Stockholms universitets konstsamlingar

Den latinamerikainriktade samlingen innefattar böcker och tidskrifter, från 1800-talet fram till i dag. I huvudsak fokuserar den på samhällsvetenskaplig litteratur och historia, men omfattar även skönlitteratur på originalspråk, litteratur om konsthistoria, religionshistoria, litteraturvetenskap och musik.

Latinamerikabibliotekets bok- och tidskriftssamling

Sektionen för modevetenskap har två fina samlingar i sin ägo. Den ena är Ripsa dräktsamling, skapad av Ebba von Eckermann. Den andra utgörs av ett större antal akvareller föreställande folk-och landskapsdräkter målade av Fritz Boltenstern, släkting till Fritz och Nils von Dardel.

Mer om sektionen för modevetenskap och dess samlingar

Numismatiska forskningsgruppen tillhör arkeologiska forskningslaboratoriet vid institutionen för arkeologi och antikens kultur. Forskningsgruppens myntsamling ger besökaren en bra bild av mynthistorien.

Mer om numismatiska forskningsgruppens myntsamling

Osteologiska Forskningslaboratoriet har flera olika samlingar i sin ägo. Föremål som sparats från laboratoriets historia, osteologiskt material i form av djurskelett och kranier, arkeologiskt benmaterial samt ett fackbibliotek med boksamlingar och särtryck.

Mer om osteoarkeologiska forskningslaboratoriets (OFL) samlingar

Biblioteket på Stockholms universitet har inte bara den senaste litteraturen utan också betydande äldre samlingar som är en viktig del av vårt kunskapsarv.

Mer om Stockholms universitetsbiblioteks specialsamlingar

Botaniska samlingen

Institutionen för biologisk grundutbildning, BIG, har en studiesamling i glasskåp. Samlingen innehåller material för grundundervisning inom olika biologiavsnitt som behandlar ”organismernas mångfald och fylogeni”.

Mer om den botaniska samlingen

Växthussamlingen

Uppe på taket på Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) finns en gömd grön plats fylld med ljus. Det är DEEP:s växthus som används för undervisning och forskning.

Mer om Växthussamlingen

Bergianska trädgården

Flera av de vetenskapliga samlingarna i Bergianska trädgården tillhör Stockholms universitet, exempelvis växterna i den botaniska trädgården.

Mer om Bergianska trädgårdens universitetssamlingar

Samlingen på zoologiska institutionen är en historisk studiesamling som innehåller tusentals föremål. Uppstoppade fåglar, fossil av forntida hjortdjur, skelett av havssköldpaddor, hjortar, en struts och en vildjak är bara några exempel.

Mer om zoologiska institutionens studiesamling

Konst

När det nya universitetsområdet på Frescati skapades i slutet på 1970-talet var den konstnärliga utsmyckningen i byggnaderna och på campusområdet ett självklart inslag.

Till den nya modernistiska byggnadsutformningen, tillkom nya konstverk som skulle samspela och skapa en harmoni med arkitekturen. Konsten togs fram i syfte att både berika och belysa det offentliga rummet.

Konst som stärker kreativt och kritiskt tänkande 

Konstverken speglar Stockholms universitet grundsats att vara en plats där fritänkande och uttryck lyfts fram och aktas samtidigt som den öppnar för ett konstruktivt ifrågasättande av tidigare föreställningar och normer. Konsten stärker ett kreativt och kritiskt tänkande, vilket är centralt inom hela universitetets verksamhetsområde.

4 000 konstverk 

Stockholms universitets samling består av nära 4 000 konstverk, där merparten finns på Frescatiområdet, men även på universitetets andra campusområden. I dag omfattar universitetets institutioner även lokaler i Alba Nova, Kräftriket, Kista, Socialhögskolan, Garnisonen med flera, där samtliga campus har konstkollektioner. På Schefflerska palatset, mest känt under namnet Spökslottet, som förvaltas av universitetet, finns en ansenlig samling av äldre måleri och glas. Samlingen består av både stiftelseägda konstverk och statliga verk som förvärvats eller donerats till universitetet under åren.

Från 1300-tal till 2010-tal 

Samlingen har en stor räckvidd, med konst av många olika tekniker och spänner över en lång tidsperiod. Från de allra äldsta konstverken från 1300-talet på Spökslottet, till nyligen utplacerade samtida konstverk på universitetsområdet från Statens konstråd. Utöver dessa verk finns på de olika campusområdena även flera offentliga konstverk och byggnadsutsmyckningar från Akademiska Hus.

Konsthallen Accelerator

Accelerator är en konsthall där konst, vetenskap och samhällsfrågor möts. Verksamheten är en del av Stockholms universitet, med uppdrag att aktivt samverka med samhället. Accelerator producerar utställningar med internationell och svensk samtidskonst.

I anslutning till utställningarna arrangeras publika presentationer och samtal med konstnärer, forskare, studenter och allmänhet. Drivkraften bakom konsthallen Accelerators program är att bidra till ett öppet och ett empatiskt samhälle genom att låta konsten stimulera till samtal och tvärvetenskaplig dialog.

Läs mer på Accelerators webb

Konstvisning 

Förvaltningen av konstsamlingarna är organisatoriskt placerad inom Fastighetsavdelning och Rektors kansli på Stockholms universitet, som även anordnar konstvisningar.

Förvaltningen av konstsamlingarna är organisatoriskt placerad på Fastighetsavdelningen och Rektors kansli på Stockholms universitet.

För att veta mer, eller boka konstvisning kontakta: Camilla Hjelm, 1:e intendent, camilla.hjelm@su.se

Är något felaktigt, eller behöver något kompletteras? Kontakta: suwebb@su.se

 

På denna sida