Stockholms universitet

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta med flera olika campusområden där Frescati utgör huvuddelen. Här får du hjälp att hitta rätt.