Stockholms universitet

Naturvetenskapliga fakultetens möten

Här finns mötestider för fakultetens områdesnämnd och beredningsorgan.

 

Områdesnämnden

 • Måndag 5 - tisdag 6 februari, internat på Vår gård
 • Onsdag 27 mars, kl. 13.00-17.00. Sal P224, NPQ-huset
 • Torsdag 30 maj, kl. 13.00-17.00. Sal P224, NPQ-huset

Arbetsutskottet

Tid: Tisdagar, kl. 13.00-17.00 
Lokal: E503, Hus E Arrheniuslab

 • 16 januari
 • 12 mars
 • 14 maj

Sektionsberedningarna

Biologiska sektionsberedningen

Tid: Torsdagar kl. 9.30-12.00
Lokal: Sal P224, NPQ-huset

 • 25 januari
 • 21 mars
 • 23 maj

Kemiska sektionsberedningen

Tid: Torsdagar kl. 10.00-12.00
Lokal: Kungstenen, Aula Magna

 • 25 januari
 • 21 mars
 • 23 maj

Geovetenskapliga sektionsberedning

Tid: Torsdagar kl. 10.00-12.00
Lokal: Tarfalarummet, Hus T, Geohuset

 • 25 januari
 • 21 mars
 • 23 maj

Mat-Fys sektionsberedning

Tid: Torsdagar kl. 8.30-10.00
Lokal: Albano

 • 25 januari
 • 21 mars
 • 23 maj

Grundutbildningsberedningen

Tid: Måndagar kl. 13.00-16.00
Lokal: Ugglan

 • 8 januari
 • 4 mars
 • 6-7 maj, internat, lunch-lunch

Grundutbildningsberedningens arbetsutskott (GB-AU)

Tid: kl. 13.00-15.00
Lokal: Myran

 • 14 december. Deadline för inlämning kurs- och utbildningsplaner: 17 november
 • 8 februari. Deadline för inlämning kurs- och utbildningsplaner: 12 januari
 • 22 mars. Deadline för inlämning kurs- och utbildningsplaner: 23 februari

Prefektmöten

 • Onsdag 7 februari kl 15.00-17.00. Sal 4205, Hus 3, Albano
 • 16-17 maj, internat, lunch-lunch

Forskarutbildningsberedningen

Tid: Tisdagar kl. 14.00-16.00

 • 5 mars
 • 7 maj
 • 4 iuni
 

Höstterminen 2024

Områdesnämnden

Tid: Torsdagar kl. 13.00-17.00
Lokal: Sal P224, NPQ-huset

 • 5 september
 • 17 oktober
 • 28 november

Arbetsutskottet

Tid: Tisdagar kl. 13.00-17.00
Lokal:  E503, Hus Arrheniuslab

 • Onsdag 14–torsdag 15 augusti, internat, lunch-lunch
 • 1 oktober
 • 12 november

Sektionsberedningarna

Biologiska sektionsberedningen

Tid: Torsdagar kl. 9.30-12.00

 • 29 augusti, sal E 314, Arrhenius Hus E
 • 10 oktober, sal P224, NPQ-huset
 • 21 november, sal P224, NPQ-huset

Kemiska sektionsberedningen

Tid: Torsdagar kl. 10.00-12.00
Lokal: Kungstenen, Aluta Magna

 • 29 augusti
 • 10 oktober
 • 21 november

Geovetenskapliga sektionsberedning

Tid: Torsdagar kl. 10.00-12.00
Lokal: Tarfala rummet, Hus T, Geovetenskapens hus

 • 29 augusti
 • 10 oktober
 • 21 november

Mat-Fys sektionsberedning

Tid: Torsdagar kl. 8.30-10.00
Lokal: Albano

 • 29 augusti
 • 10 oktober
 • 21 november

Grundutbildningsberedningen

Tid: Måndagar kl. 13.00-16.00
Lokal: Polstjärnan, Aula Magna

 • 12 augusti
 • 23 september
 • 4 november

Grundutbildningsberedningens arbetsutskott (GB-AU)

Tid: 13.00-15.00
Lokal: Myran

 • 3 juni - Deadline för inlämning kurs- och utbildningsplaner: 10 maj
 • 29 augusti - Deadline för inlämning kurs- och utbildningsplaner: 1 augusti
 • 8 oktober - Deadline för inlämning kurs- och utbildningsplaner: 3 september
 • 16 december - Deadline för inlämning kurs- och utbildningsplaner: 11 november

Forskarutbildningsberedningen

Tid: Tisdagar kl. 14.00-16.00

 • 24 september, Grodan, Hus A, plan 2
 • 5 november, Ugglan, Hus A, plan 2
 • 10 december, Ugglan, Hus A, plan 2

Prefektmöten

Tid: Tisdagar kl. 15.00-17.00

 • 17 september, Kungstenen, Aula Magna
 • 3 december, Sal 4205, Hus 3, Albano