Stockholms universitet

Naturvetenskapliga fakultetens möten

Här finns mötestider för fakultetens beredningsorgan.

 

Områdesnämnden

Tid: Torsdagar kl. 13.00-17.00 
Lokal: sal P224, NPQ-huset

 • 7 september
 • 19 oktober
 • 30 november

Arbetsutskottet

 • 16-17 augusti, internat 
 • Tisdag 3 oktober, kl. 13.00-17.00, E503, Hus E Arrheniuslab
 • Tisdag 14 november, kl. 13.00-17.00, E503, Hus E Arrheniuslab

Sektionsberedningarna

Biologiska sektionsberedningen

Tid: Torsdagar kl. 9.30-12.00
Lokal: sal P224, NPQ-huset

 • 31 augusti
 • 12 oktober
 • 23 november 

Kemiska sektionsberedningen

Tid: Torsdagar kl. 10.00-12.00

 • 31 augusti, Kungstenen, Aula Magna
 • 12 oktober, Kungstenen, Aula Magna
 • 23 november, Sal P232 NPQ-huset 

Geovetenskapliga sektionsberedning

Tid: Torsdagar kl. 10.00-12.00
Lokal: Tarfala rummet, Hus T, Geohuset

 • 31 augusti
 • 12 oktober
 • 23 november 

Mat-Fys sektionsberedning

Tid: Torsdagar kl. 8.30-10.00

 • 31 augusti, Kuling, C5, MISU, Arrheniuslab
 • 12 oktober, Albano
 • 23 november, Albano

Grundutbildningsberedningen

Tid: Måndagar kl. 13.00-16.00
Lokal: Polstjärnan, Aula Magna

 • 14 augusti
 • 25 september
 • 6 november

GB-AU

Tid: 10.00-12.00
Lokal: Myran

 • 7 juni. Deadline för inlämning kurs- och utbildningsplaner: 5 maj
 • 5 september (kl. 15.00-17.00). Deadline för inlämning kurs- och utbildningsplaner: 4 augusti
 • 17 oktober. Deadline för inlämning kurs- och utbildningsplaner: 15 september 

Prefektmöten

Tid: Tisdagar kl. 15.00-17.00

 • 12 september, Kungstenen, Aula Magna
 • 5 december, Sal P224, NPQ-huset

Forskarutbildningsberedningen

Tid: Tisdagar kl. 14.00-16.00

 • 19 september
 • 31 oktober
 • 12 december 
 

Områdesnämnden

 • Måndag 5 - tisdag 6 februari, internat 
 • Onsdag 27 mars, kl. 13.00-17.00. Sal P224, NPQ-huset
 • Torsdag 30 maj, kl. 13.00-17.00. Sal P224, NPQ-huset

Arbetsutskottet

Tid: Tisdagar, kl. 13.00-17.00 
Lokal: E503, Hus E Arrheniuslab

 • 16 januari
 • 12 mars
 • 14 maj

Sektionsberedningarna

Biologiska sektionsberedningen

Tid: Torsdagar kl. 9.30-12.00
Lokal: Sal P224, NPQ-huset

 • 25 januari
 • 21 mars
 • 23 maj 

Kemiska sektionsberedningen

Tid: Torsdagar kl. 10.00-12.00
Lokal: Kungstenen, Aula Magna

 • 25 januari
 • 21 mars 
 • 23 maj

Geovetenskapliga sektionsberedning

Tid: Torsdagar kl. 10.00-12.00
Lokal: Tarfalarummet, Hus T, Geohuset

 • 25 januari
 • 21 mars
 • 23 maj 

Mat-Fys sektionsberedning

Tid: Torsdagar kl. 8.30-10.00
Lokal: Albano

 • 25 januari
 • 21 mars 
 • 23 maj 

Grundutbildningsberedningen

Tid: Måndagar kl. 13.00-16.00
Lokal: Polstjärnan, Aula Magna

 • 8 januari
 • 4 mars
 • 6 maj

GB-AU

Tid: kl. 13.00-15.00
Lokal: Myran

 • 14 december (kl. 15.00-17.00). Deadline för inlämning kurs- och utbildningsplaner: 17 november
 • 8 februari. Deadline för inlämning kurs- och utbildningsplaner: 12 januari
 • 22 mars. Deadline för inlämning kurs- och utbildningsplaner: 23 februari

Prefektmöten

Forskarutbildningsberedningen