Stockholms universitet

Områdesnämnden för naturvetenskap 2024 – 2026

Områdesnämnden är Naturvetenskapliga fakultetens beslutande organ. Nämnden är enligt högskoleförordningen ytterst ansvarigt för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, samt för den forskning som bedrivs inom fakulteten.

 

Sammansättning

Vilka beslut som nämnden får fatta framgår av Naturvetenskapliga fakultetens besluts- och delegationsordning. Områdesnämnden har även ansvaret för vissa typer av beslut enligt bestämmelser i Högskolelagen och Högskoleförordningen som finns att läsa på Universitets- och högskolerådets hemsida och i Stockholms universitets delegationsordning.

Följande personer ingår i Områdesnämnden för naturvetenskap under mandatperioden 2024—2026:

Dekanat

Biologiska sektionen

Sektionen för geo- och miljövetenskap

Kemiska sektionen

Matematisk-fysiska sektionen

Grundutbildningsberedningen

Fackliga representanter

  • Ordinarie: Daniel Emanuelsson-Paulson (ST/OFR) 
  • Ordinarie: Ann-Christin Lindås, SACO-rådet
  • Suppleant: Jessica Slove Davidson, SACO-rådet

Studentrepresentanter

  • Ordinarie: Ellen Riefel och Disa Ahlblom-Berg
  • Suppleant: Nadia Flodgren

Områdesnämndens protokoll

På denna sida