REBUS sammansättning

Fem verksamhetsföreträdare, två från det naturvetenskapliga området och tre från det humanistisk-samhällsvetenskapliga området, två representanter från universitetsförvaltningen (en från Planeringsavdelningen och en från Studentavdelningen)
en studentrepresentant som utses enligt studentkårsförordningen.

En representant från varje områdeskansli har närvaro- och yttranderätt.

Ordförande i REBUS är professor Clas Hättestrand, och sekreterare är Pär Brännström, utredare, Avdelningen för planering och ledningsstöd.

Vid frågor om REBUS kontakta gärna Pär Brännström: par.brannstrom@su.se