Stockholms universitet logo, länk till startsida

Astrid Söderbergh Widding – CV

Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap och rektor för Stockholms universitet från den första februari 2013.

Astrid Söderbergh Widding
Foto: Eva Dalin

Astrid Söderbergh Widding

 

Personligt 
Född 27 maj 1963. Bosatt i Stockholm.
Gift, tre barn.

Nuvarande anställning
Rektor för Stockholms universitet från 1 februari 2013

Examen
Fil dr i filmvetenskap, Stockholms universitet, 1992


Utmärkelser, ledamotskap i lärda sällskap

 • HM Konungens medalj i 12:e storleken i Serafimerordens band, 2018
 • Kommendör av isländska Falkorden 2018
 • Riddare av franska Hederslegionen 2015
 • Ledamot av Academia Europaea 2020
 • Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien 2014
 • Ledamot av Kungliga Vitterhetsakademien 2008

Nuvarande uppdrag

 • Ordförande i styrelsen för Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, 2019- (ledamot från 2015)
 • Ordförande i Bibsamkonsortiet, 2016-
 • Ledamot i styrelsen för Aarhus universitet, 2018-
 • Ledamot i styrelsen för Stockholm Environment Institute, 2013-
 • Ledamot i styrelsen för Henrik Granholms stiftelse, 2013-

Anställningar / motsvarande

 • Professor i filmvetenskap, Stockholms universitet, sedan 1 maj 2000
 • Docent i film- och tv-vetenskap, Åbo universitet, 1998
 • Docent i filmvetenskap, Stockholms universitet, 1998
 • Universitetslektor i filmvetenskap, Stockholms universitet, 1992-2000
 • (tjl 1996-2000)
 • Forskarassistent i filmvetenskap, Stockholms universitet, 1996-2000

Huvudhandledare för 17 doktorsavhandlingar 2001-2015, av Annika Wik, Marina Dahlquist, Jon Dunås, Susanna Paasonen, Anu Koivunen, Malin Wahlberg, Seppo Luoma-Keturi, Karl Hansson, Eirik Frisvold Hanssen, Therése Andersson, Henrik Gustafsson, Vreni Hockenjos, Malena Janson, Jan Christer Bengtsson, Hynek Pallas, Jakob Nilsson och Kristoffer Noheden.

Opponent på 10 doktorsavhandlingar vid universiteten i Göteborg, Köpenhamn, Lund, Oslo, Stockholm och Trondheim, 1998-2019

Ledamot i 30 betygsnämnder vid universiteten i Amsterdam, Antwerpen, Stockholm, Uppsala och Åbo, 1998-2012

Sakkunnig för 20 professurer och 16 lektorat i de nordiska länderna samt i Storbritannien 1998-2012

Ledamot i regeringens forskningsberedning, 2015-16, 2019-20

Ordförande i Huvudmannarådet för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, 2017-2019

Ledamot i bedömarpanelen för tilldelning av medel för att stärka universitetens strategiska forskningsprofil, Finlands Akademi 2017-2019

Ledamot i bedömarpanelen för Aarhus universitet, Dansk Akkrediteringsinstitution, 2016-18

Ledamot av Kungliga Bibliotekets insynsråd, 2013-2019

Ledamot i styrelsen för Letterstedska föreningen, 2013-2019

Ledamot i bedömargrupp för Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, 2012-2019

Vicerektor för humaniora och samhällsvetenskap vid Stockholms universitet, 1 januari 2012-31 januari 2013

Ordförande i Stiftelsen Ingmar Bergman 2006-2011, styrelsens representant för SU 2012-2013

Ledamot av SHP-utvärderingskommittén samt av SHP-kommittén vid Norges forskningsråd, 2010-2012

Ledamot av beredningsgrupper i Vetenskapsrådet 2002-2005 (estetiska vetenskaper), 2009-2010 (rambidrag för kulturstöd), 2011-2012 (omfördelningspanelen)

Ledamot i styrelsen för Vetenskap och Allmänhet, 2014-2016

Ledamot av Svenska Fulbrightkommissionen, 2008-2012

Ledamot i styrelsen för Svenska Filminstitutet 2005-2010

Grundande ledamot för NECS (europeiskt nätverk för film- och medieforskning) 2006, delat ordförandeskap 2011-2013

Ledamot av styrgruppen för forskningsnätverket WFHI (Women and Film History International), 2008-2013

Prodekanus för Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet 2006-2011

Prefekt för Filmvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 2001-2005

Medlem i Society for Cinema and Media Studies sedan 2000

Gästforskare/lärare vid Åbo universitet 1995, 1996, 2000, vid Université de Paris VII-VIII och III, 1989-90, 2001

Film- och mediekritiker i Svenska Dagbladet, 1996-2012

Medlem i redaktionskommittén för Signum, 1992-2012

Cirka 300 offentliga föreläsningar, 1992-2018

Fokus på Kopparmärra: En studie av praktiska begrepp i filmskapandet, med Göran du Rees och Kalle Boman, Göteborgs universitet 2010-2012 (VR)

Centrum för modevetenskap, ansvarig för etableringen 2006 samt för ansökan om ytterligare medel 2010 (Familjen Erling Perssons stiftelse)

Writing the History of Swedish Experimental Film. med John Sundholm, Karlstads universitet och Lars Gustaf Andersson, Lunds universitet. 2008-2010 (VR)

Ingmar Bergmans digitala arkiv, projektet lett i samverkan med riksbibliotekarien, 2008-2010 (Kulturdepartementet)

Journal of Aesthetics and Culture, Open Access Journal inom humaniora, chefredaktör 2009-2012 (VR)

Europe in Cinema, Cinema in Europe, med Luisa Passerini, Turin, 2004-2006 (ESF)

Silent Cinema in Transition, 1994-1996 (VR)

Böcker 

Föreställningar om filmbilden, Umeå: Atrium förlag, 2017 (127 s)

A History of Swedish Experimental Film Culture – From Early Animation to Video Art, m Lars Gustaf Andersson och John Sundholm, Stockholm: KB, London: John Libbey, 2010 (250 s.)

Våldsamt populärt, 1990-talets mest sedda filmer och videogram, Våldsskildringsrådets skriftserie nr 25, 2000 (163 s)

Montage – om film, Stockholm: Bonnier Essä 2002 (m Carl Johan Malmberg och Anna Sofia Rossholm, 92 s)

Stumfilm i brytningstid. Stil och berättande i Georg af Klerckers filmer, Stockholm: Aura förlag, 1998 (268 s)

Nordic National Cinemas, m Tytti Soila och Gunnar Iversen, London & New York: Routledge, 1998 (262 s)

Blick och blindhet, Stockholm: Bonnier Alba, 1997 (106 s)

Gränsbilder. Det dolda rummet hos Tarkovskij, (akad. avh.) Stockholms Universitet 1992 (151 s)

Antologier, red:
Not So Silent: Women in Cinema Before Sound, m Sofia Bull, Stockholm Studies in Film History 1, Acta Universitatis Stockholmiensis 2010

Konst som rörlig bild – från Diagonalsymfonin till Whiteout, Stockholm: Langenskiöld förlag 2006 (224 s)

Moving Images: From Edison to the Webcam, m John Fullerton, London etc: John Libbey, 2000 (201 s)

Cinema Studies Into Visual Theory?, D-Vision Yearbook, vol 1, Turku:

School of Arts, Literature and Music, 1998 (m Anu Koivunen, 215 s)

Flyktigheten fångad. Att skriva filmens historia, Stockholm: Aura förlag, 1995 (200 s)

Sätt att se. Texter om estetik och film, Stockholm: Thomas Fischer & Co, 1994 (230 s)

Peer-review granskade artiklar:
"How to Train a Director - Film Schools in the Nordic Countries", A Companion to Nordic Cinema, Mette Hjort and Ursula Lindqvist eds, Wiley Blackwell, 2016, 105-124

”Same Old Pictures”, Making a Difference, Rethinking Humanism and the Humanities, Niklas Forsberg och Susanne Jansson red, Stockholm: Thales 2011, 279–292

”Repetition, Recollection, Recreation”, Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm: Nordic Association for Comparative Literature (Norlit), 2009

”Livsåskådning”, Film och andra rörliga bilder – en introduktion, Anu Koivunen red., Stockholm: Raster 2008, 175-186

”A Full Integration With Film History: A Tribute to Ingmar Bergman”, Framework: The Journal of Cinema and Media, vol 29:1, 2008, 36-40

”A Display Case for Everyday Wonders”, Framework: The Journal of Cinema and Media, vol 28:2, 2007, 149-153

”Deus Absconditus. Between visible and invisible in the films of Tarkovsky”, Through The Mirror: Reflections on the Films of Andrei Tarkovsky, Gunnlaugur A Jónsson and Thorkell Á Óttarsson red, Cambridge: CSP 2006, 152-167

”Ambiguous Modernities. Images of Women in Hasselblad Films”, North-West Passage, Carocci editore/Universita degli Studi di Torino, 3:2006, 59-65

Andra vetenskapliga artiklar:
”Universum som film i sig – apropå Gilles Deleuze”, Material: filosofi, estetik, arkitektur, Södertörn Philosophical Studies 24, 2020, 173-178

”Europa och filmen – kring 1989”, Historiska fiktioner – en antologi om film, tv och historia, red Björklund, Gustafsson & Zander, Stockholm: Carlssons, 2020, 70-79

”Medeltiden tur och retur – Det sjunde inseglet som manus och film”, Ingmar Bergman mellan teori och praktik, red Helander, Uppsala universitet 2019, 105-110

”Hela världens minne – Nationalbiblioteket enligt Alain Resnais”, I bildningens tjänst, red. Svensson, Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis 91, 2019, 105-108

”Nordisk film – igår, idag, imorgon”, Nordisk tidskrift 1, 2019, 1-14

”Ingmar Bergmans skrifter – Ett utgivningsprojekt till hundraårsdagen”, Nordisk tidskrift 3, 2018, 331-336

”Om filmen”, Kungl Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien, Årsbok 2016, 177-185

”Stockholm som biografstad”, 100 år i Stockholms-Staden och Stockholms-Gillet 1914-2014, Bratt red, Stockholms-Gillet 2014, 63-70

”Modernitet och minne: Jan Håfström och den rörliga bilden”, I gränslandet, Nya perspektiv på film och modernism, red Brodén & Noheden, Gidlunds förlag 2013, 66-77

”Experimentfilmens behov och filmarkivets möjligheter”, med LG Andersson och J Sundholm, i Skosmörja eller arkivdokument? Om Filmarkivet.se och den digitala filmhistorien, Jönsson & Snickars red, Kungliga Biblioteket: Mediehistoriskt arkiv, 2012, 67-80

”Nyskapende om stillhet og lyd”, Norsk medietidsskrift 19:4, 2012, 359-361

”Döden i vitögat: kriget genom kameran”, Döden i medierna: Våld, tröst, fascination, Hirdman red, Stockholm: Carlsson 2012, 55-65

”Film är inte att lita på – eller?”, Tvärsnitt, 31:4, 2010

”Sampling i rörlig bild – en mediatiseringsstudie”, Norsk medietidsskrift 17:1, 2010, 106-108

”Den mentala bilden. Reflektioner över filmupplevelsen”, Det åskådliga och det bottenlösa: Tankar kring konst och humaniora, Gillgren red, Stockholm: Eidos 2010, 63-69

”Utan bild ingen verklighet: anteckningar om bilden hos Birgitta Trotzig”, Kritiker 93:17-18, 2010, 47-51

”Georg af Klercker, the Silent Era and Film Research”, Swedish Film: An Introduction and Reader, Larsson & Marklund red, Lund: Nordic Academic Press, 2010, 63-71

”Företagarnas förlovade land? Några nedslag i svensk filmhistoria”, Företagsminnen 31:5, 2010

”Between matter and concept: Film in Italy 1958-1968”, Time & Place: Milano-Torino 1958-1968, Widenheim ed., Göttingen: Steidl Verlag, 2008, 28-35

”Filmiska begrepp: Några kommentarer till Deleuze och filmteorin”, Deleuze och mångfaldens veck, Stockholm: Axl books, 2008, 157-172 (an earlier version published in Material 35, 1998)

”Filmen – det modernas konstform?”, Kungl. Vitterhets, historie och antikvitetsakademiens årsbok 2008, 133-146

 ”Visuell poesi: Rut Hillarp som filmare”, Lyrikvännen 4, 2008, 75-77

”Voices of the Night: Duras and film”, MD, Jewish Theatre, Stockholm, 2007, 202-05

”What should we believe? Religious motifs in Ingmar Bergman’s films”, Ingmar Bergman Revisited: Performance, Cinema and the Arts, Maaret Koskinen ed., London & New York: Wallflower Press, 2008, 194-209

”Att gestalta det osynliga i det synligas medium”, Film och religion, Axelson & Sigurdson eds, Örebro: Cordia 2005, 77-95

”Tiden är kort: Eskatologi i film från Armageddon till The Hole”, Film och religion, Axelson & Sigurdson eds, Örebro: Cordia 2005, 197-214

”Georg af Klercker”, Encyclopedia of Early Cinema, red Richard Abel, London: Routledge, 2004

”Vad skall man tro? Religiösa motiv hos Ingmar Bergman”, Aura. Filmvetenskaplig tidskrift IV:4, 1998, 51-61

”Den fördömda staden”, Aura. Filmvetenskaplig tidskrift IV:2–3, 1998, 4-9

”Marie-Louise Ekmans Den hemliga vännen”, Blågult flimmer, ed Erik Hedling, Lund: Studentlitteratur, 1998, 203–221

”Seendets teknologier. Glimtar ur Sveriges Televisions arkiv”, Aura.                       Filmvetenskaplig tidskrift III:3–4 1997, 56–61

”I språkets skugga. Text och film hos Marie-Claire Ropars-Wuilleumier”, Aura.

Filmvetenskaplig tidskrift III:1-2 1997, 100-105 (also ed of the issue)

”Ögats mysterier. Om blicken i filmen”, Divan, tidskrift för psykoanalys och kultur, 2/1996, 13–17 (ed of the issue with Claudia Lindén)

”Gertrud än en gång. En tolkningshistoria”, Aura. Filmvetenskaplig tidskrift I:1, 1995, 64-72

”Kvinnoroll och åskådarperspektiv, Nedslag i feministisk filmanalys”, Häften för kritiska studier, Oct 1994, 9-19

”Att flyga ut ur denna värld” (on Peter Greenaway), Divan, tidskrift för psykoanalys och kultur, 9, 1994, 74-78

”Vem är kvinnan? Feminism, psykoanalys och våldsfilm”, Våld från alla håll, Forskningsperspektiv på våld i rörliga bilder, eds Forsman/Roe/v Feilitzen, Brutus Östlings Bokförlag Symposion 1993, 249-266

”Helle Ryslinge”, ”Mai Zetterling”, Women in Film, An International Guide, ed Annette Kuhn, Virago Press 1990, 348, 436-37

”Film: tidsbild, rörelsebild. En läsning av Gilles Deleuzes filmteori, Montage kulturanalys 15-17, 1987, 31-45

”Blickar/Platser. En studie i rummet hos Fassbinder”, Filmhäftet 50, 1985, 23-35

Antologier, red

Not So Silent: Women in Cinema Before Sound, m Sofia Bull, Stockholm Studies in Film History 1, Acta Universitatis Stockholmiensis 2010

Konst som rörlig bild – från Diagonalsymfonin till Whiteout, Stockholm: Langenskiöld förlag 2006 (224 s)

Moving Images: From Edison to the Webcam, m John Fullerton, London etc: John Libbey, 2000 (201 s)

Cinema Studies Into Visual Theory?, D-Vision Yearbook, vol 1, Turku:

School of Arts, Literature and Music, 1998 (m Anu Koivunen, 215 s)

Flyktigheten fångad. Att skriva filmens historia, Stockholm: Aura förlag, 1995 (200 s)

Sätt att se. Texter om estetik och film, Stockholm: Thomas Fischer & Co, 1994 (230 s)

Peer-review granskade artiklar

"How to Train a Director - Film Schools in the Nordic Countries", A Companion to Nordic Cinema, Mette Hjort and Ursula Lindqvist eds, Wiley Blackwell, 2016, 105-124

”Same Old Pictures”, Making a Difference, Rethinking Humanism and the Humanities, Niklas Forsberg och Susanne Jansson red, Stockholm: Thales 2011, 279–292

”Repetition, Recollection, Recreation”, Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm: Nordic Association for Comparative Literature (Norlit), 2009

”Livsåskådning”, Film och andra rörliga bilder – en introduktion, Anu Koivunen red., Stockholm: Raster 2008, 175-186

”A Full Integration With Film History: A Tribute to Ingmar Bergman”, Framework: The Journal of Cinema and Media, vol 29:1, 2008, 36-40

”A Display Case for Everyday Wonders”, Framework: The Journal of Cinema and Media, vol 28:2, 2007, 149-153

”Deus Absconditus. Between visible and invisible in the films of Tarkovsky”, Through The Mirror: Reflections on the Films of Andrei Tarkovsky, Gunnlaugur A Jónsson and Thorkell Á Óttarsson red, Cambridge: CSP 2006, 152-167

”Ambiguous Modernities. Images of Women in Hasselblad Films”, North-West Passage, Carocci editore/Universita degli Studi di Torino, 3:2006, 59-65

Andra vetenskapliga artiklar

”Universum som film i sig – apropå Gilles Deleuze”, Material: filosofi, estetik, arkitektur, Södertörn Philosophical Studies 24, 2020, 173-178

”Europa och filmen – kring 1989”, Historiska fiktioner – en antologi om film, tv och historia, red Björklund, Gustafsson & Zander, Stockholm: Carlssons, 2020, 70-79

”Medeltiden tur och retur – Det sjunde inseglet som manus och film”, Ingmar Bergman mellan teori och praktik, red Helander, Uppsala universitet 2019, 105-110

”Hela världens minne – Nationalbiblioteket enligt Alain Resnais”, I bildningens tjänst, red. Svensson, Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis 91, 2019, 105-108

”Nordisk film – igår, idag, imorgon”, Nordisk tidskrift 1, 2019, 1-14

”Ingmar Bergmans skrifter – Ett utgivningsprojekt till hundraårsdagen”, Nordisk tidskrift 3, 2018, 331-336

”Om filmen”, Kungl Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien, Årsbok 2016, 177-185

”Stockholm som biografstad”, 100 år i Stockholms-Staden och Stockholms-Gillet 1914-2014, Bratt red, Stockholms-Gillet 2014, 63-70

”Modernitet och minne: Jan Håfström och den rörliga bilden”, I gränslandet, Nya perspektiv på film och modernism, red Brodén & Noheden, Gidlunds förlag 2013, 66-77

”Experimentfilmens behov och filmarkivets möjligheter”, med LG Andersson och J Sundholm, i Skosmörja eller arkivdokument? Om Filmarkivet.se och den digitala filmhistorien, Jönsson & Snickars red, Kungliga Biblioteket: Mediehistoriskt arkiv, 2012, 67-80

”Nyskapende om stillhet og lyd”, Norsk medietidsskrift 19:4, 2012, 359-361

”Döden i vitögat: kriget genom kameran”, Döden i medierna: Våld, tröst, fascination, Hirdman red, Stockholm: Carlsson 2012, 55-65

”Film är inte att lita på – eller?”, Tvärsnitt, 31:4, 2010

”Sampling i rörlig bild – en mediatiseringsstudie”, Norsk medietidsskrift 17:1, 2010, 106-108

”Den mentala bilden. Reflektioner över filmupplevelsen”, Det åskådliga och det bottenlösa: Tankar kring konst och humaniora, Gillgren red, Stockholm: Eidos 2010, 63-69

”Utan bild ingen verklighet: anteckningar om bilden hos Birgitta Trotzig”, Kritiker 93:17-18, 2010, 47-51

”Georg af Klercker, the Silent Era and Film Research”, Swedish Film: An Introduction and Reader, Larsson & Marklund red, Lund: Nordic Academic Press, 2010, 63-71

”Företagarnas förlovade land? Några nedslag i svensk filmhistoria”, Företagsminnen 31:5, 2010

”Between matter and concept: Film in Italy 1958-1968”, Time & Place: Milano-Torino 1958-1968, Widenheim ed., Göttingen: Steidl Verlag, 2008, 28-35

”Filmiska begrepp: Några kommentarer till Deleuze och filmteorin”, Deleuze och mångfaldens veck, Stockholm: Axl books, 2008, 157-172 (an earlier version published in Material 35, 1998)

”Filmen – det modernas konstform?”, Kungl. Vitterhets, historie och antikvitetsakademiens årsbok 2008, 133-146

 ”Visuell poesi: Rut Hillarp som filmare”, Lyrikvännen 4, 2008, 75-77

”Voices of the Night: Duras and film”, MD, Jewish Theatre, Stockholm, 2007, 202-05

”What should we believe? Religious motifs in Ingmar Bergman’s films”, Ingmar Bergman Revisited: Performance, Cinema and the Arts, Maaret Koskinen ed., London & New York: Wallflower Press, 2008, 194-209

”Att gestalta det osynliga i det synligas medium”, Film och religion, Axelson & Sigurdson eds, Örebro: Cordia 2005, 77-95

”Tiden är kort: Eskatologi i film från Armageddon till The Hole”, Film och religion, Axelson & Sigurdson eds, Örebro: Cordia 2005, 197-214

”Georg af Klercker”, Encyclopedia of Early Cinema, red Richard Abel, London: Routledge, 2004

”Vad skall man tro? Religiösa motiv hos Ingmar Bergman”, Aura. Filmvetenskaplig tidskrift IV:4, 1998, 51-61

”Den fördömda staden”, Aura. Filmvetenskaplig tidskrift IV:2–3, 1998, 4-9

”Marie-Louise Ekmans Den hemliga vännen”, Blågult flimmer, ed Erik Hedling, Lund: Studentlitteratur, 1998, 203–221

”Seendets teknologier. Glimtar ur Sveriges Televisions arkiv”, Aura.                       Filmvetenskaplig tidskrift III:3–4 1997, 56–61

”I språkets skugga. Text och film hos Marie-Claire Ropars-Wuilleumier”, Aura.

Filmvetenskaplig tidskrift III:1-2 1997, 100-105 (also ed of the issue)

”Ögats mysterier. Om blicken i filmen”, Divan, tidskrift för psykoanalys och kultur, 2/1996, 13–17 (ed of the issue with Claudia Lindén)

”Gertrud än en gång. En tolkningshistoria”, Aura. Filmvetenskaplig tidskrift I:1, 1995, 64-72

”Kvinnoroll och åskådarperspektiv, Nedslag i feministisk filmanalys”, Häften för kritiska studier, Oct 1994, 9-19

”Att flyga ut ur denna värld” (on Peter Greenaway), Divan, tidskrift för psykoanalys och kultur, 9, 1994, 74-78

”Vem är kvinnan? Feminism, psykoanalys och våldsfilm”, Våld från alla håll, Forskningsperspektiv på våld i rörliga bilder, eds Forsman/Roe/v Feilitzen, Brutus Östlings Bokförlag Symposion 1993, 249-266

”Helle Ryslinge”, ”Mai Zetterling”, Women in Film, An International Guide, ed Annette Kuhn, Virago Press 1990, 348, 436-37

”Film: tidsbild, rörelsebild. En läsning av Gilles Deleuzes filmteori, Montage kulturanalys 15-17, 1987, 31-45

”Blickar/Platser. En studie i rummet hos Fassbinder”, Filmhäftet 50, 1985, 23-35

 

Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap och rektor för Stockholms universitet

Telefon: 08-16 22 71
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38

Besöksadress:
Bloms hus 
Universitetsvägen 16
106 91 Stockholm

På denna sida