Stockholms universitet logo, länk till startsida

Universitetets ledning

Universitetets ledning består av rektor, prorektor, tre vicerektorer, universitetsdirektör samt biträdande universitetsdirektör.

Vid rektors frånvaro inträder prorektor i alla rektors funktioner.


 

Rektor

Astrid Söderbergh Widding
Foto: Anna-Karin Landin

Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap

Telefon: 08-16 22 71
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38

CV och publikationer
Rektors tal
Rektors blogg


 

Prorektor

Clas Hättestrand
Foto: Niklas Björling

Clas Hättestrand, professor i naturgeografi

Telefon: 08-16 22 60
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38

 

 


 

Vicerektor för det naturvetenskapliga området

Henrik Cederquist
Foto: Niklas Björling

Henrik Cederquist, professor i fysik

Telefon: 08-16 14 62
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38

 

 


 

Vicerektor för det humanvetenskapliga området

Yvonne Svanström. Professor i ekonomisk historia. Foto: Ingmarie Andersson
Foto: Ingmarie Andersson

Yvonne Svanström, professor i ekonomisk historia

Telefon: 08-16 26 78
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38

 

 


 

Vicerektor för det humanvetenskapliga området

Elisabeth Wåghäll Nivre
Foto:

Elisabeth Wåghäll Nivre, professor i tyska

Telefon: 08-16 14 88
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38

 

 


 

Universitetsdirektör

Åsa Borin, tillförordnad universitetsdirektör

Telefon: 
E-post: registrator@su.se


 

Biträdande universitetsdirektör

Åsa Borin
Foto: Rickard Kilström

Åsa Borin, planeringschef
Biträdande universitetsdirektör

Telefon: 08-16 29 06
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38

 

 

 

Vid Stockholms universitet finns fyra rektorsråd. Dessa är Johan Kuylenstierna, med operativt ansvar för hållbar utveckling, Anders Karlhede, med operativt ansvar för forskningsinfrastrukturfrågor, Mats Danielson, med operativt ansvar för samverkan och IT och Karin Bergmark, med operativt ansvar för internationell samverkan.

Fyra rektorsråd med olika uppdrag

 

Rektors rådgivande organ har i uppgift att stödja universitetsledningen och verksamheten i frågor som rör allt från god forskningssed och miljö till IT och jämlikhet.

Rådgivande organ till rektor vid Stockholms universitet

 

Kontakt

E-post: registrator@su.se

Besöksadress

Bloms hus, Universitetsvägen 16
106 91 Stockholm

På denna sida