Stockholms universitet

Årets lärare

Varje år belönar universitetet en eller flera personer med utmärkelsen Årets lärare. Genom priset vill universitetet uppmärksamma goda pedagogiska insatser och deras betydelse för studenters lärande.

Viktiga datum

Nomineringsperioden löper från december till mars varje år.
•    Pristagarna offentliggörs i början av juni.

Prisutdelning sker i samband med professorsinstallationen och doktorspromotionen.

Sedan 1992 belönar universitetet årligen en eller flera pedagogiskt skickliga lärare med ett pris om 50 000 kronor och ett diplom, som delas ut vid promotions- och installationshögtidligheten i Stadshuset. Prisbeloppet ska användas för att ge läraren möjlighet att förkovra sig ytterligare inom sitt område. Du som är student eller medarbetare vid universitetet kan föreslå en framstående lärare som ska få priset!

 

Vilka kan nominera till Årets lärare?

Det är studenter och medarbetare vid Stockholms universitet som kan nominera kandidater till Årets lärare. Nomineringsperioden löper från december till mars.

 

Vilka kan nomineras till priset?

De som kan nomineras till priset är alla anställda vid universitetet som har undervisningsuppdrag. En lärare kan normalt bara tilldelas priset en gång.

 

Vem beslutar om priset och hur går beslutsprocessen till?

•    Priset handläggs av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).
•    Nomineringarna anonymiseras, här döljs uppgifter som namn, kön, utbildning, institution/fakultet samt uppgifter om vem som har nominerat (det sistnämnda förblir dolt genom hela processen).
•    En arbetsgrupp med högskolepedagogiskt sakkunniga samt representanter från Stockholms universitets studentkår granskar nomineringarna och tar fram ett förslag på tätgrupp med cirka tio kandidater. Kandidaterna kommer från olika institutioner.
•    Information om tätgruppens kandidater, skickas tillsammans med nomineringarna, vidare till respektive institution. Institutionen kompletterar underlaget för den nominerade kandidaten genom att tillsammans med studentrepresentanter skriva en motivering baserad på de kriterier som gäller för priset. 
•    CeUL:s styrelse behandlar arbetsgruppens förslag på tätgrupp baserat på nomineringarna och institutionens motiveringsbrev, och väljer samt rangordnar fem till åtta av de främsta kandidaterna. 
•    Den slutliga rangordningen lämnas därefter till vicerektorer och rektorat för slutligt urval av en till fem pristagare.
•    Rektor fattar beslut om pristagare vid rektorsföredragningen i juni.

När offentliggörs pristagarna? 

Pristagarna offentliggörs i juni på universitetswebben. Och pristagarna meddelas och bjuds till installations- och promotionshögtiden i september, då de mottar diplom.

Vad består priset av? 

Priset består av ett diplom och en prissumma om 50 000 kr som utbetalas till pristagarens institution/enhet och ska användas för lärarens fortsatta kompetensutveckling.

Regler för priset Årets lärare

 

Hur bedöms nomineringen till Årets lärare?

Priset går till lärare som uppfyller kriterierna att hen främjar studenternas lärande genom framstående pedagogiska insatser, erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning samt erkänd undervisningsskicklighet.

Det är till dessa kriterier du ska förhålla dig när du nominerar en lärare. Försök att med egna ord beskriva varför du tycker läraren uppfyller kriterierna och förtjänar priset.

Viktigast är att nomineringen visar lärarens pedagogiska styrkor. Det gör du genom att:
•    Beskriva situationer då lärarens undervisning bidrog till att du verkligen lärde dig något.
•    Ge olika exempel på hur läraren lyckas väcka ditt intresse för ämnet och motiverar dig att lära mer.
•    Du kan också berätta om hur läraren arbetar med till exempel undervisningens planering och genomförande, om hen använder IT-stöd och så fall på vilket sätt? Hur går examinationen till? Vilka delar i undervisningen är det som bidrar till din kunskapsutveckling?

Tänk på att vi inte kommer att kunna bedöma alltför kortfattade motiveringar och svar. Önskat omfång är cirka 100 - 500 ord per fråga i formuläret (det är fyra motiveringsfrågor). Det finns gott om plats för din text i rutorna i nomineringsformuläret som har "scrollfunktion".
 

 

Tidigare pristagare av Årets lärare

Årets lärarpristagare 2023

Årets lärarpristagare 2022

2021 års pristagare med motiveringar

Tidigare pristagare av Årets lärare

 

Kontakt

Centrum för universitetslärarutbildning (Ceul)

Annika Forslund
E-post: annika.forslund@su.se
Telefon: 08-16 22 78

På denna sida