Stockholms universitet logo, länk till startsida

Akademiska högtider

Stockholms universitet arrangerar varje år ett antal akademiska högtider. Doktorspromotionen är den viktigaste och mest traditionsomgärdade av dessa. Under professorsinstallationen välkomnas nyanställda professorer till universitetet. Två gånger per år hålls också magisterpromotionen för att uppmärksamma de personer som tagit en magister- eller masterexamen.