Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hedersdoktorer

Ett hedersdoktorat är en utmärkelse som uttrycker universitetets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden.

Stina Ekblad promoveras till hedersdoktor 2018
Stina Ekblad promoveras till hedersdoktor 2018. Foto: Ingmarie Andersson

Vicerektor fattar beslut om hedersdoktorer för respektive område. Fakulteterna är aktivt involverade i nomingerings- och beredningsprocessen.

Den föreslagne ska ha anknytning till universitetet då ett hedersdoktorat är ett uttryck för områdets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden. Hedersdoktorat får inte delas ut som motprestation för ekonomiska bidrag, gåvor och liknande.

En person som i Sverige avlagt doktorsexamen inom ett område, t.ex. filosofie doktorsexamen, kan inte utses till hedersdoktor inom samma område. Det är däremot möjligt att t.ex. utse en filosofie doktor till juris hedersdoktor och tvärtom. Det är inte brukligt att någon utses till hedersdoktor vid samma lärosäte som han/hon tagit sin examen. Det finns inga krav på att en hedersdoktor har avlagt en akademisk examen.

När det gäller personer med utländsk doktorsexamen finns inget hinder för att ge hedersdoktorat inom samma område som den utländska examen. Den föreslagne får inte vara hedersdoktor inom samma område vid ett annat universitet eller högskola i Sverige. Däremot kan en person exempelvis vara filosofie hedersdoktor vid ett lärosäte och medicine hedersdoktor vid ett annat. Ett hedersdoktorat kan inte utdelas postumt.

Inga hedersdoktorer för 2021 utses på grund av covid-19. Hedersdoktorer som utsågs 2020 kommer att promoveras under 2022.


 

Hedersdoktorer 2020

Stockholms universitet har utsett 2020 års hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning.

Årets hedersdoktorer är Jane Gaines, Lars Hörngren, Yuto Kitamura, Karen Kohfeld, Fernando Martín, Joanna Rose och John Rubinstein, Tobias Svanelid och Ann Åberg.

Hedersdoktorer 2020 vid Stockholms universitet

 

Här finns en förteckning över Stockholms universitets hedersdoktorer från och med år 1994.

Tidigare års hedersdoktorer

 

 

E-post doktorspromotion@su.se

Anne Heikkinen Sandberg, ceremonimästare
Telefon: 08-164716

Ingrid Harris, evenemangskoordinator
Telefon: 08-164908

Besöksadress:
Spökslottet, Drottninggatan 116

Postadress:
Stockholms universitet
Ledningssekretariatet
106 91 Stockholm

På denna sida