Stockholms universitet logo, länk till startsida

Installations- och promotionshögtid

Bland de gemensamma akademiska traditionerna hos universitet och lärosäten i Sverige är professorsinstallationen och doktorspromotionen de främsta, båda med anor från medeltiden.

 

Kommande högtider

 • 11 mars 2022
  2020 års framflyttade installations- och promotionshögtid
  Doktorer som disputerat och tagit ut sin examen 1/7-19 - 30/6-20
  Professorer (anställda/befordrade) om tillträtt sin tjänst 1/7-19 - 30/6-20
 • 8 april 2022
  2021 års framflyttade installations- och promotionshögtid
  Doktorer som disputerat och tagit ut sin examen 1/7-20 - 30/6-21
  Professorer (anställda/befordrade) som tillträtt tjänsten 1/7-20 - 30/6-21
 • 30 september 2022
  2022 års ordinarie installations- och promotionshögtid
  Doktorer som disputerat och tagit ut sin examen 1/7-21 - 30/6-22
  Professorer (anställda/befordrade) som tillträtt tjänsten 1/7-21 - 30/6-22

Detaljerad information till deltagare hittar du här!

 
 

Installations- och promotionshögtiden 2019. Mediaproduktion, Stockholms universitet

Doktorspromotionen

Doktorspromotionen är den viktigaste och mest traditionsomgärdade av de akademiska ceremonierna. Den har ytterst sina rötter i europeisk medeltid och dess universitet och är en examenspromotion, den rituella övergången i en människas liv från ett stadium till ett annat och ursprungligen ett bevis på yrkesskicklighet. Ordet ”promovera” kommer från latinets promovere och betyder flytta fram; befordra.

Doktorspromotionen har sin anknytning till de enskilda fakulteterna med en särskild promotor, utsedd av fakulteten, som promoverar doktorerna. 

Professorsinstallationen

Professorsinstallationen är det tillfälle då de nya professorerna välkomnas till universitetet samtidigt som deras olika ämnesområden uppmärksammas. Termen ”installation” kommer från den kyrkliga ritualen då en domkapitelsmedlem fördes in i koret och fick inta sin plats i en korstol, på latin stallum.

Till skillnad från doktorspromotionen är det en högtid som är gemensam för samtliga fakulteter vid universitetet och det är därför universitetets rektor installerar de nyutnämnda professorerna.

Läs om och se film från Installations- och promotionshögtiden 2019

 

Under den högtidliga installations- och promotionsceremonin i Stockholms stadshus promoveras de doktorer som under det senaste året disputerat och tagit ut sin doktorsexamen vid universitetet. Även hedersdoktorer och jubeldoktorer promoveras vid detta tillfälle. Professorsinstallationen är den del av ceremonin där de professorer som tillträtt sin tjänst under föregående år högtidligen välkomnas i sin tjänst. Universitetets guldmedalj och pedagogiska pris delas också ut under ceremonin.

Fanborg inleder

Kvällen inleds med intåg av studenternas fanborg. Den består av representanter från studentkårer och studentföreningar vid universitetet och de bär den svenska fanan, Stockholms universitets standar, Stockholms universitets studentkårs standar, Studentkåren DISKs standar samt fanor för respektive fakultetsförening (naturvetenskapliga, juridiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga föreningen med underföreningen Föreningen Ekonomerna samt Föreningen Lärarstudenter.)

Rektor talar, installerar professorer och delar ut priser

Ceremonin inleds med rektors tal som följs av utdelande av universitetets guldmedaljer och pedagogiska pris. Därefter följer installation av nya professorer. Medan doktorspromotionen har sin anknytning till de enskilda fakulteterna med en särskild promotor för varje fakultet som agerande, är installationen en högtid som är gemensam för hela universitetet. Det är också universitetets rektor som installerar de nyutnämnda professorerna.

Universitetets guldmedaljer

Pedagogiska priset

Installationsföreläsning

I ceremonin ingår dessutom en installationsföreläsning. Bruket att låta en föreläsning ingå i den akademiska högtiden har i sin nuvarande form troligen vuxit fram kring sekelskiftet 1900. Grundtanken är att den akademiska högtiden ska innehålla något moment av undervisning.

Fakultetsvis promotion av doktorer

Därefter följer så fakultetsvis promotion av nya doktorer. Huvudtanken är att doktorerna, promovendi, ska gå upp på ena sidan av trappavsatsen, bli promoverade, och sedan gå ned på andra sidan. Detta symboliserar att de från och med nu har rätt att bedriva akademisk undervisning. På avsatsen möts promovendi och promotor, den som ger promovendi deras värdigheter genom insignierna, själv doktor och utsedd av fakulteten, och olika insignier överlämnas.

Insignier

Fanborgens uttåg avslutar

När fanborgen har tågat ut ur Blå hallen är ceremonin slut.

 

Under promotionsceremonin utdelas vissa insignier, dvs de föremål som är de yttre tecknen på de promoverades värdighet.

Doktorshatten

Doktorshatt Stockholms universitet

Hatten symboliserar frihet och makt. Hatten utdelas till nya doktorer och hedersdoktorer vid juridisk fakultet. Den är svart och veckad och har ett guldspänne framtill som representerar fakulteten. De doktorer som så önskar kan själva införskaffa filosofie doktorshatt efter högtiden att bära vid senare högtidliga tillfällen.

 

Doktorsringen

Doktorsring Stockholms universitet

Ringen är av guld och symboliserar trohet mot vetenskapen. Fakulteterna har fakultetsspecifika symboler som pryder ringen och  utdelas endast till hedersdoktorer. Det står naturligtvis varje annan doktor fritt att själv införskaffa doktorsring och ta med sig den, men dessa utdelas inte vid ceremonin.

 

Lagerkransen

Lagerkrans Stockholms universitet

Lagerkransen, även den en symbol för den akademiska friheten, var i den antika världen en symbol för vetenskapliga, litterära och atletiska meriter. Kransen delas ut till till doktorer och hedersdoktorer vid de humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga fakulteterna, och till samtliga jubeldoktorer.

 

Diplomet

Doktorsdiplom Stockholms universitet

Diplomet var från början en skriftlig stadfästelse av de rättigheter som tillkom de promoverade. Diplomen är skrivna på latin och är försedda med universitets vattenmärke och sigill, liksom respekte fakultets sigill. Diplomet utdelas vid ceremonin till samtliga nya doktorer, hedersdoktorer och jubeldoktorer.

 

 

 

 

Kort film om insignierna

 

 

E-post doktorspromotion@su.se

Anne Heikkinen Sandberg, ceremonimästare
Telefon: 08-164716

Ingrid Harris, evenemangskoordinator
Telefon: 08-164908

Besöksadress:
Spökslottet, Drottninggatan 116

Postadress:
Stockholms universitet
Ledningssekretariatet
106 91 Stockholm

På denna sida