Stockholms universitet

Installations- och promotionshögtid

Bland de gemensamma akademiska traditionerna hos universitet och lärosäten i Sverige är professorsinstallationen och doktorspromotionen de främsta, båda med anor från medeltiden.

 

Kommande ceremonier

Installations- och promotionshögtid 2024
Fredag 27 september kl 17.00

Doktorer som tagit ut sin doktorsexamen 1 juli 2023 - 30 juni 2024
Professorer (anställda/befordrade) som tillträtt tjänsten 1 juli 2023 - 30 juni 2024

Artikel och bilder för ceremonin den 29 september 2023.

Forskningen i högsätet när universitetet fyllde stadshuset

Bildning och kunskap hyllas i Blå hallen

 

Installations- och promotionsceremonin

En gång per år ordnas traditionellt en högtidlig, kombinerad, installations- och promotionsceremoni i Stockholms stadshus. Först installeras de nya professorer som tillträtt sin tjänst under föregående år och välkomnas på så sätt till universitetet. Universitetets guldmedalj och pedagogiska pris delas också ut. Därefter promoveras de doktorer som under det senaste året disputerat och tagit ut sin doktorsexamen vid universitetet. Även hedersdoktorer och jubeldoktorer promoveras vid detta tillfälle.

Fanborg inleder

Ceremonin inleds med intåg av studenternas fanborg. Den består av representanter från studentkårer och studentföreningar vid universitetet och de bär den svenska fanan, Stockholms universitets standar, Stockholms universitets studentkårs standar, Studentkåren DISKs standar samt fanor för respektive fakultetsförening (naturvetenskapliga, juridiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga föreningen med underföreningen Föreningen Ekonomerna samt Föreningen Lärarstudenter.)

Rektor talar, installerar professorer och delar ut priser

Ceremonin inleds med rektors tal som följs av utdelande av universitetets guldmedaljer och pedagogiska pris. Därefter följer installation av nya professorer. Medan doktorspromotionen har sin anknytning till de enskilda fakulteterna med en särskild promotor för varje fakultet som agerande, är installationen en högtid som är gemensam för hela universitetet. Det är också universitetets rektor som installerar de nyutnämnda professorerna.

Termen ”installation” kommer från den kyrkliga ritualen då en domkapitelsmedlem fördes in i koret och fick inta sin plats i en korstol, på latin stallum.

Universitetets guldmedaljer

Pedagogiska priset

Installationsföreläsning

I ceremonin ingår dessutom en installationsföreläsning. Bruket att låta en föreläsning ingå i den akademiska högtiden har i sin nuvarande form troligen vuxit fram kring sekelskiftet 1900. Grundtanken är att den akademiska högtiden ska innehålla något moment av undervisning.

Fakultetsvis promotion av doktorer

Därefter följer så fakultetsvis promotion av nya doktorer. Doktorspromotionen har ytterst sina rötter i europeisk medeltid och dess universitet och är en examenspromotion, den rituella övergången i en människas liv från ett stadium till ett annat och ursprungligen ett bevis på yrkesskicklighet. Ordet ”promovera” kommer från latinets promovere och betyder flytta fram; befordra. Huvudtanken är att doktorerna, promovendi, ska gå upp på ena sidan av trappavsatsen, bli promoverade, och sedan gå ned på andra sidan. Detta symboliserar att de från och med nu har rätt att bedriva akademisk undervisning. På avsatsen möts promovendi av promotor, själv doktor, utsedd av fakulteten och den som överlämnar olika tecken på den nya värdigheten.

Insignierna är tecknen på den nya värdigheten

Fanborgens uttåg avslutar

När fanborgen har tågat ut ur Blå hallen är ceremonin slut.

 

Under promotionsceremonin utdelas vissa insignier, dvs de föremål som är de yttre tecknen på de promoverades värdighet.

Doktorshatten

Doktorshatt Stockholms universitet

Hatten symboliserar frihet och makt. Hatten utdelas till nya doktorer och hedersdoktorer vid juridisk fakultet. Den är svart och veckad och har ett guldspänne framtill som representerar fakulteten. De doktorer som så önskar kan själva införskaffa filosofie doktorshatt efter högtiden att bära vid senare högtidliga tillfällen.

 

Doktorsringen

Doktorsring Stockholms universitet

Ringen är av guld och symboliserar trohet mot vetenskapen. Fakulteterna har fakultetsspecifika symboler som pryder ringen och  utdelas endast till hedersdoktorer. Det står naturligtvis varje annan doktor fritt att själv införskaffa doktorsring och ta med sig den, men dessa utdelas inte vid ceremonin.

 

Lagerkransen

Lagerkrans Stockholms universitet

Lagerkransen, även den en symbol för den akademiska friheten, var i den antika världen en symbol för vetenskapliga, litterära och atletiska meriter. Kransen delas ut till till doktorer, jubeldoktorer och hedersdoktorer vid de humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga fakulteterna.

 

Diplomet

Doktorsdiplom Stockholms universitet

Diplomet var från början en skriftlig stadfästelse av de rättigheter som tillkom de promoverade. Diplomen är skrivna på latin och är försedda med universitets vattenmärke och sigill, liksom respekte fakultets sigill. Diplomet utdelas vid ceremonin till samtliga nya doktorer, hedersdoktorer och jubeldoktorer.

 

 

 

 

Kort film om insignierna

 
 

Ska du delta vid installations- och promotionshögtiden? Här har vi samlat en del information om inbjudan, gäster eller annat.

Detaljerad information för deltagare

 

E-post doktorspromotion@su.se

Ingrid Harris, ceremonimästare
Telefon: 08-164908

Besöksadress:
Spökslottet, Drottninggatan 116

Postadress:
Stockholms universitet
Ledningssekretariatet
106 91 Stockholm

Ingrid Harris och Anne Heikkinen Sandberg. Foto: Rickard Kilström
Ingrid Harris och Anne Heikkinen Sandberg. Foto: Rickard Kilström

 

På denna sida