Stockholms universitet logo, länk till startsida

Medaljer

Stockholms universitets stora guldmedalj och Stockholms universitets medalj av 8:e storleken i band delas ut till personer som på olika sätt har främjat universitetets verksamhet.

 

Stockholms universitets stora guldmedalj

Foto: Svenska Medalj AB
Foto: Svenska Medalj AB

Stockholms universitets stora guldmedalj instiftades 1990 och kan tilldelas den som genom långvarigt och betydande arbete verkat för att främja universitetet, dess forskning eller dess undervisning.

Rektor har beslutat att dela ut 2020 års stora guldmedalj till Kerstin Calissendorff, tidigare ordförande i universitetsstyrelsen, med motiveringen:

Kerstin Calissendorff

Efter tio år som justitieråd i Högsta domstolen, som följde på en mångårig advokatgärning, valde Kerstin Calissendorff 2013 att åta sig sidouppdraget som ordförande i styrelsen för Stockholms universitet. Hon är själv alumn från universitetet, där hon avlade sin juris kandidatexamen 1981, och även verkade en tid som amanuens vid Juridicum. Hon återvände alltså till en inte obekant verksamhet, om än med nytt perspektiv. Kerstin Calissendorff har axlat uppgiften med djupt engagemang och påfallande prestigelöshet, men också med stor skärpa och osviklig kompass för gränssnittet mellan styrelsens uppdrag och det akademiska. Som rektor har jag personligen i Kerstin under sju år haft ett starkt stöd och en osviklig dialogpartner. Hennes ledarskap, präglat av en lätt men samtidigt fast hand, har skapat ett gott klimat för styrelsens arbete, både för dialog och kritisk reflektion. Stockholms universitet har under Kerstin Calissendorffs ordförandeskap genomgått en betydande utveckling i riktning mot universitetets strategiska mål; utbildning och forskning av högsta kvalitet, för att bidra till samhällets utveckling.

Medaljen delades ut vid en mindre mottagning i Spökslottet den 9 september 2021.

2017
Fv rektor, professor Kåre Bremer

2014
Fd justitieråd Sten Heckscher

2011
Verkställande direktör Staffan Salén

2009
Direktör Björn Wolrath

2002
Fv. förvaltningschef Leif Lindfors

1997
Arkitekt Ralph Erskine
Arkitekt Carl Nyrén

1996
Fru Signhild Engkvist

1993
Fv förvaltningschef Rune Lindquist

1991
Ordf. för riksdagens utbildningsutskott Lars Gustafsson
Byggmästare Reinhold Gustafsson
Professor emeritus (fv rektor) Gunnar Hoppe

 
Två guldmedaljer, en med rosett och en med ett band. Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken i band instiftades år 2010 och tilldelas den som på ett betydande sätt medverkat till att stärka Stockholms universitet, dess forskning eller dess undervisning.

Tidigare mottagare av medaljen

2019
Professor Johan Kleman
Professor Margaretha Rossholm Lagerlöf
Studievägledare Birgitta Åkerman

2018
Ishak Alaton, Ishak bey, postumt
Ordförande Agneta Bladh
Professor Göran Scharmer

2017
Byrådirektör Maud Giessler

2016
Akademiintendent Inga Horndahl
Professor Stefan Nordlund
Professor Gunnar Svensson

2015
Professor em. Birgitta Bremer
Professor em. Harry Flam

2013
Professor Anders Gustavsson
Professor Lena Kautsky
Tidigare generaldirektör Thomas Norell

2012
Amine Benhajji
Föreståndare Pia Bjerén Fürstenbach

2011
Professor Gunnel Engwall
Senior advisor Athanasios Psaroulis

2010
Fil.dr Birgitta Eriksson
Direktör Johan Stålhand

 

Rektors kansli, ceremonimästare Anne Heikkinen Sandberg

E-post: anne.h.sandberg@su.se

På denna sida