Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stockholmspriset i kriminologi

Stockholmspriset i kriminologi är ett internationellt pris som instiftats med stöd av Justitiedepartementet. Det delas ut för framstående bedrifter inom kriminologisk forskning eller för den praktiska tillämpningen av forskningsresultat avseende brottsbekämpning och främjandet av de mänskliga rättigheterna.

IREG Observatory placerar Stockholmspriset i kriminologi på första plats i kategorin ”Akademiska priser inom samhällsvetenskap och humaniora”. Listan visar olika akademiska prisers anseende inom den akademiska världen. IREG:S lista är inte en direkt rankning av akademiska priser, utan ska snarare ses som ett riktmärke.

Prisets mål är att främja:

  • utökad kunskap gällande brottsorsaker på individuell och strukturell nivå
  • effektivare och humanare offentlig politik avseende behandlingen av brottslingar
  • utökad kunskap om alternativa brottsförebyggande åtgärder, både inom rättsväsendet och det civila samhället
  • praxis för att hjälpa brottsoffer
  • förbättrade metoder för att på ett globalt plan minska myndighetsmissbruk inom rättsväsendet.

Prissumman uppgår till minst 1 miljon kronor. Priset tilldelas en pristagare årligen men kan även delas av fler pristagare samtidigt. En oavhängig jury väljer och utser pristagare efter inkomna nomineringar. Juryn består av medlemmar vilka representerar såväl forskningen som den praktiska tillämpningen.

Priset delades ut första gången i Stadshuset i juni 2006 och ceremonin sammanfaller med Stockholm Criminology Symposium.

Höjdpunkter från tidigare Stockholm Criminology Symposium

Webbplats för Stockholm Criminology Symposium

2020 års vinnare av Stockholmspriset i kriminologi

 

Donationer till Stockholmspriset i kriminologi ges årligen och löpande över året. Listan på donationer är därför inte komplett före prisceremonin i juni varje år. Kontakta gärna prisadministrationen om du är intresserad av att donera till priset.

Grundare: Sveriges regering och Torsten Söderbergs stiftelse

Medgrundare: Jerry Lee Foundation och The Hitachi Mirai Foundation

Andra givare: Japanese Correctional Association och Ragnar Söderbergs stiftelse.

 

Nomineringsperioden för 2021 års pris stängde den första maj, 2020.

Nomineringskriterier 

Priset delas ut för framstående bedrifter dels inom kriminologisk forskning, dels inom den praktiska tillämpningen av forskningsresultat avseende brottsbekämpning och främjandet av de mänskliga rättigheterna.

Den nominerade måste vara en levande, fysisk person som är villig och har möjlighet att själv ta emot Stockholmspriset i kriminologi och hålla ett tacktal i Stockholm på ett givet datum.

Förslag på kandidater kan lämnas av tre valfria individuella kriminologer, valfritt kriminologiskt sällskap och/eller annan organisation som tillämpar eller arbetar med kriminologi.

Alla nomineringar måste skickas in i elektronisk form till Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi, webbformuläret finns här. Alla nomineringar ska göras på engelska. Kompletterande material, till exempel pdf-filer, ska skickas via e-post till nominations@criminologyprize.com.

 

Pristagare - Stockholmspriset i kriminologi

Stockholmspriset i Kriminologi år 2020 har tilldelats Philip J. Cook och Franklin E. Zimring.

Läs mer om prisvinnarna och juryns motivering här

Priset delades ut första gången 2006. Hittills har följande personer fått priset.
Du kan läsa mer om pristagarna och deras arbete på vår engelska webbplats.

2020

Philip J. Cook (USA)
Franklin E. Zimring (USA)

2019

Ruth Dreifuss (Schweiz)
Peter Reuter (USA)

2018

Herman Goldstein (USA)

2017

Richard E. Tremblay (Canada/France/Ireland)

2016

Travis Hirschi (USA)
Cathy Spatz Widom (USA)
Per-Olof Wikström (Sweden/UK)

2015

Ronald V. Clarke (United Kingdom)
Patricia Mayhew (United Kingdom)

2014 

Daniel S. Nagin (USA)
Joan Petersilia (USA)

2013

David Farrington (United Kingdom)

2012

Jan van Dijk (Netherlands)

2011

John H. Laub (USA)
Robert J. Sampson (USA)

2010

David Weisburd (Israel/USA)

2009

John Hagan (USA)
Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina)

2008

David Olds (USA)
Jonathan Shepherd (United Kingdom)

2007

Alfred Blumstein (USA)
Terrie E. Moffitt (USA)

2006

John Braithwaite (Australia)
Friedrich Lösel (Germany)

Tillkännagivandet av vinnaren av Stockholmspriset i kriminologi 2018 (engelska):

 


Tillkännagivandet av vinnaren av Stockholmspriset i kriminologi 2017 (engelska):

 

 
Tillkännagivandet av vinnarna av Stockholmspriset i kriminologi 2016 (engelska):

 

 
Tillkännagivandet av vinnarna av Stockholmspriset i kriminologi 2015 (engelska):

 

 

 

Kriminologipriset delades ut för första gången i juni 2006 på Stadshuset i Stockholm. Ceremonin sammanfaller med Stockholm Criminology Symposium.

Se tidigare års prisutdelningar på su.se/play

Gyllene salen i Stockholms stadshus
Foto: Yanan Li
 

Processen med att utse en vinnare sköts av en jury - ett oberoende internationellt organ som väljer ut prisvinnarna med de nomineringar som inkommit som grund. Juryn består av framstående kriminologer som exempelvis internationellt erkända forskare, juridiska tjänstemän och tidigare privinnare. Juryn har valt Lawrence Sherman och Jerzy Sarnecki till att inneha det delade ordförandeskapet.

Arbetsordning för Stockholmspriset i kriminologi (Rules of Procedure) (121 Kb)

Jurymedlemmar inklusive kort CV på engelska.

 

Vid starten 2006 finansierades Stockholmspriset i kriminologi genom årliga privata donationer. I takt med att priset rönte allt större uppmärksamhet och erkännande, och för att säkra dess långsiktiga framtid, beslutade Justitiedepartementet att tillsammans med Torsten Söderbergs stiftelse grunda en permanent, oberoende stiftelse: Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi.

Ett större officiellt bidrag godkändes av Sveriges Riksdag i december 2011 och den 11 maj 2012 undertecknades avtalet för den nya Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi. Torsten Söderbergs stiftelse har sedan, med stöd av Ragnar Söderbergs stiftelse, mycket generöst donerat de nödvändiga resterande medlen.

Jerry Lee Foundation, en av de urspungliga bidragsgivarna till priset, kommer, liksom den Tokyobaserade Hitachi Mirai Foundation, att fortsätta stödja priset i form av årliga bidrag, i egenskap av medgrundare.

Om Torsten Söderbergs stiftelse 

Torsten Söderbergs stiftelse grundades 1960 av Torsten och Wanja Söderberg och deras söner. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet, främst inom de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena.

Under 2012 delade stiftelsen ut anslag på sammanlagt mer än 142 miljoner kronor. Donationen till Stockholmspriset i kriminologi har gjorts till minne av Med. Dr. h.c. Edvard Söderberg.

Om stiftelsen styrelse 

Stiftelsens styrelse består av Anne Ramberg (ordförande) samt ledamöterna Lars Hjalmar Wide, Maria Söderberg, Astrid Söderbergh Widding och Erik Grevholm. Sekreterare är Malin Andersson.

Webbplats för Torsten Söderbergs stiftelse

Webbplats för Ragnar Söderbergs stiftelse

Webbplats för Jerry Lee Foundation (engelska)

Webbplats för The Hitachi Global Foundation (engelska)

 

Frågor om symposiet, Stockholmspriset i kriminologi eller prisceremonin?

Om du har frågor om Stockholm Criminology Symposium eller prisceremonin, vänligen kontakta Brå via, symposium@bra.se

Om du har frågor om Stockholmspriset i kriminologi, vänligen kontakta prisadministrationen via, criminologyprize@su.se

Priset

Information

Malin Andersson, Prisadministration, Stockholms universitet

criminologyprize@su.se

Symposiet 

Sara Jilmstad, symposiets kontor
E-post: symposium@bra.se

Juryn 

Jerzy Sarnecki, ordförande
E-post: jerzy.sarnecki@criminology.su.se

Lawrence W. Sherman, ordförande
E-post: ls434@cam.ac.uk

På denna sida