Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stockholmspriset i kriminologi

Stockholmspriset i kriminologi är ett internationellt pris som instiftats med stöd av Justitiedepartementet. Det delas ut för framstående bedrifter inom kriminologisk forskning eller för den praktiska tillämpningen av forskningsresultat avseende brottsbekämpning och främjandet av de mänskliga rättigheterna.

IREG Observatory placerar Stockholmspriset i kriminologi på första plats i kategorin ”Akademiska priser inom samhällsvetenskap och humaniora”. Listan visar olika akademiska prisers anseende inom den akademiska världen. IREG:s lista är inte en direkt rankning av akademiska priser, utan ska snarare ses som ett riktmärke.

IREG:s lista på internationella akademiska priser (på engelska)

 

Priset vill främja

  • utökad kunskap gällande brottsorsaker på individuell och strukturell nivå
  • effektivare och humanare offentlig politik avseende behandlingen av brottslingar
  • utökad kunskap om alternativa brottsförebyggande åtgärder, både inom rättsväsendet och det civila samhället
  • praxis för att hjälpa brottsoffer
  • förbättrade metoder för att på ett globalt plan minska myndighetsmissbruk inom rättsväsendet.

Prissumman uppgår till minst 1 miljon kronor. Priset tilldelas en pristagare årligen men kan även delas av fler pristagare samtidigt. En oavhängig jury väljer och utser pristagare efter inkomna nomineringar. Juryn består av medlemmar vilka representerar såväl forskningen som den praktiska tillämpningen.

Priset delades ut första gången i Stadshuset i juni 2006 och ceremonin sammanfaller med Stockholm Criminology Symposium.

Webbplats för Stockholm Criminology Symposium

 

Nomineringskriterier

Priset delas ut för framstående bedrifter dels inom kriminologisk forskning, dels inom den praktiska tillämpningen av forskningsresultat avseende brottsbekämpning och främjandet av de mänskliga rättigheterna.

Den nominerade måste vara en levande, fysisk person som är villig och har möjlighet att själv ta emot Stockholmspriset i kriminologi och hålla ett tacktal i Stockholm på ett givet datum.

Förslag på kandidater kan lämnas av tre valfria individuella kriminologer, valfritt kriminologiskt sällskap och/eller annan organisation som tillämpar eller arbetar med kriminologi.

Alla nomineringar måste skickas in i elektronisk form till Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi, webbformuläret finns här. Alla nomineringar ska göras på engelska. Kompletterande material, till exempel pdf-filer, ska skickas via e-post till nominations@criminologyprize.com.

 

Donationer till Stockholmspriset i kriminologi ges årligen och löpande över året. Listan på donationer är därför inte komplett före prisceremonin i juni varje år. Kontakta gärna prisadministrationen om du är intresserad av att donera till priset.

Grundare: Sveriges regering och Torsten Söderbergs stiftelse

Medgrundare: Jerry Lee Foundation och The Hitachi Mirai Foundation

Andra givare: Japanese Correctional Association och Ragnar Söderbergs stiftelse.

 

Senaste pristagarna av Stockholmspriset i kriminologi

2023 tilldelas priset Beatriz Magaloni vid en ceremoni i Stockholms stadshus i juni 2023.

Läs mer om pristagaren och motiveringen

2021 tilldelades priset Elijah Anderson och 2022 delades priset av Peggy Giordano och Francis T. Cullen

Läs mer om pristagarna och juryns motivering

Priset delades ut första gången 2006. Hittills har följande personer fått priset.

Du kan läsa mer om pristagarna och deras arbete på institutionens engelska webbplats.

 

Tillkännagivandet av 2022 års vinnare av Stockholmspriset i kriminologi (engelska):

 

 

Tillkännagivandet av 2020 års vinnare av Stockholmspriset i kriminologi (engelska):

 

 

Tillkännagivandet av 2019 års vinnare av Stockholmspriset i kriminologi (engelska):

 

 

Tillkännagivandet av vinnaren av Stockholmspriset i kriminologi 2018 (engelska):

 


Tillkännagivandet av vinnaren av Stockholmspriset i kriminologi 2017 (engelska):

 

 
Tillkännagivandet av vinnarna av Stockholmspriset i kriminologi 2016 (engelska):

 

 
Tillkännagivandet av vinnarna av Stockholmspriset i kriminologi 2015 (engelska):

 

 

 

Kriminologipriset delades ut för första gången i juni 2006 på Stadshuset i Stockholm. Ceremonin sammanfaller med Stockholm Criminology Symposium.

Gyllene salen i Stockholms stadshus
Foto: Yanan Li
 

Processen med att utse en vinnare sköts av en jury - ett oberoende internationellt organ som väljer ut prisvinnarna med de nomineringar som inkommit som grund. Juryn består av framstående kriminologer som exempelvis internationellt erkända forskare, juridiska tjänstemän och tidigare privinnare.

Juryn har valt Lawrence Sherman och Jerzy Sarnecki till att inneha det delade ordförandeskapet.

Arbetsordning för Stockholmspriset i kriminologi (Rules of Procedure) (121 Kb)

Jurymedlemmar inklusive kort CV på engelska.

 

Vid starten 2006 finansierades Stockholmspriset i kriminologi genom årliga privata donationer. I takt med att priset rönte allt större uppmärksamhet och erkännande, och för att säkra dess långsiktiga framtid, beslutade Justitiedepartementet att tillsammans med Torsten Söderbergs stiftelse grunda en permanent, oberoende stiftelse: Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi.

Ett större officiellt bidrag godkändes av Sveriges Riksdag i december 2011 och den 11 maj 2012 undertecknades avtalet för den nya Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi. Torsten Söderbergs stiftelse har sedan, med stöd av Ragnar Söderbergs stiftelse, mycket generöst donerat de nödvändiga resterande medlen.

Jerry Lee Foundation, en av de urspungliga bidragsgivarna till priset, kommer, liksom den Tokyobaserade Hitachi Mirai Foundation, att fortsätta stödja priset i form av årliga bidrag, i egenskap av medgrundare.

Om Torsten Söderbergs stiftelse 

Torsten Söderbergs stiftelse grundades 1960 av Torsten och Wanja Söderberg och deras söner. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet, främst inom de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena.

Under 2012 delade stiftelsen ut anslag på sammanlagt mer än 142 miljoner kronor. Donationen till Stockholmspriset i kriminologi har gjorts till minne av Med. Dr. h.c. Edvard Söderberg.

Om stiftelsen styrelse 

Stiftelsens styrelse består av Anne Ramberg (ordförande) samt ledamöterna Lars Hjalmar Wide, Maria Söderberg, Astrid Söderbergh Widding och Erik Grevholm. Sekreterare är Malin Andersson.

Webbplats för Torsten Söderbergs stiftelse

Webbplats för Ragnar Söderbergs stiftelse

Webbplats för Jerry Lee Foundation (engelska)

Webbplats för The Hitachi Global Foundation (engelska)

 

Frågor om symposiet, Stockholmspriset i kriminologi eller prisceremonin?

Priset

Har du frågor om Stockholmspriset i kriminologi,  kontakta:

Malin Andersson, prisadministration, Stockholms universitet

E-post: criminologyprize@su.se

Symposiet 

Har du frågor om Stockholm Criminology Symposium eller prisceremonin, kontakta:

Sara Jilmstad, symposiets kontor
E-post: symposium@bra.se

Symposiets webbplats

Juryn 

Jerzy Sarnecki, ordförande
E-post: jerzy.sarnecki@criminology.su.se

Lawrence W. Sherman, ordförande
E-post: ls434@cam.ac.uk

På denna sida