Stockholms universitet logo, länk till startsida

Årets lärare

Varje år belönar universitetet en eller flera personer med utmärkelsen Årets lärare. Genom priset vill universitetet uppmärksamma goda pedagogiska insatser och deras betydelse för studenters lärande.

Viktiga datum

  • Nomineringsperioden öppnar i januari
  • Sista nomineringdag är 15 mars
  • Pristagarna offentliggörs i början av juni
  • Prisutdelning sker vid den årliga installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus, i år framflyttad från september till preliminärt 22 januari 2021.

Sedan 1992 delar Stockholms universitet ut priset Årets lärare till en eller flera pedagogiskt skickliga lärare. Det är studenter och personal vid universitetet som föreslår kandidater och nomineringsperioden löper från januari till mars.

Logga Årets lärare
Illustration: SaraMara

 


De är Årets lärare

2020 års pristagare av Årets lärare är Jessica Franzén, Statistiska institutionen, Agneta Norén, Institutionen för biokemi och biofysik samt Niclas Runebou, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Pristagare och motiveringar


Vad är priset Årets lärare?

Stockholms universitet ska ge utbildning av hög kvalitet. Genom priset Årets lärare vill universitetet uppmärksamma goda pedagogiska insatser och deras betydelse för studenters lärande.

Sedan 1992 belönar universitetet årligen en eller flera pedagogiskt skickliga lärare med ett pris om 50 000 kronor och ett diplom, som delas ut vid den årliga promotions- och installationshögtidligheten i Stadshuset. Prisbeloppet ska användas för att ge läraren möjlighet att förkovra sig ytterligare inom sitt område. Du som är student eller anställd vid universitetet kan föreslå en framstående lärare som ska få priset.

Läs mer om priset för riktigt bra undervisning

Priset går till lärare som uppfyller kriterierna att hen främjar studenternas lärande genom framstående pedagogiska insatser, erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning samt erkänd undervisningsskicklighet.

Det är till dessa kriterier du ska förhålla dig när du nominerar en lärare. Försök att med egna ord beskriva varför du tycker läraren uppfyller kriterieterna och förtjänar priset.

Viktigast är att nomineringen visar lärarens pedagogiska styrkor. Det gör du genom att:

  • Beskriva situationer då lärarens undervisning bidrog till att du verkligen lärde dig något.
  • Ge olika exempel på hur läraren lyckas väcka ditt intresse för ämnet och motiverar dig att lära mer.
  • Du kan också berätta om hur läraren arbetar med t.ex. undervisningens planering och genomförande, om hen använder IT-stöd och så fall på vilket sätt? Hur går examinationen till? Vilka delar i undervisningen är det som bidrar till din kunskapsutveckling?

Tänk på att vi inte kommer att kunna bedöma alltför kortfattade motiveringar och svar. Önskat omfång är ca 100 - 500 ord per fråga i formuläret (det är fyra motiveringsfrågor). Det finns gott om plats för din text i rutorna i nomineringformuläret som har "scrollfunktion".

En lärare kan normalt bara tilldelas priset en gång.

Har någon vid din institution utsetts till Årets lärare tidigare? Här hittar du Årets lärare genom tiderna samt motiveringar.

Hela listan tidigare pristagare Årets lärare

Pedagogiska priset Årets utbildningsinstitution vid Stockholms universitet går till den institution som uppfyller kriteriet att den framgångsrikt främjar studentens lärande genom ett systematiskt pedagogiskt utvecklingsarbete som omfattar hela organisationen. Priset till årets utbildningsinstitution är just nu vilande och har inte delats ut sedan 2009 och kan inte heller sökas för 2019.

Mer om Årets utbildningsinstitution

Tidigare pristagare av Årets utbildningsinstitution
Har din institution fått priset Årets utbildningsinstitution? Här listas tidigare institutionspristagare och motiveringar.

Hela listan tidigare pristagare Årets utbildningsinstitution

Kontakt

Pedagogiska priset

Annika Forslund
E-post: annika.forslund@su.se
Tfn: 08-16 2278

På denna sida