Civis logotype

Stockholms universitet deltar i samarbetet Civis i vilket åtta europeiska universitet ingår:

Samarbete över nationsgränser

Syftet med Civis är att underlätta samarbeten över nationella gränser och att öka mobiliteten hos studenter, lärare och övrig personal. Alliansen fokuserar på fem globala utmaningar:

  • Hälsa
  • Städer och mobilitet
  • Klimat, miljö, energi
  • Digitala och teknologiska omvandlingar
  • Samhälle, kulturer och kulturarv

Samarbetet skapar förutsättningar för forskning, undervisning, kulturella utbyten och medborgarengagemang från Medelhavet till Östersjön, med kopplingar till hela världen.

Studentutbyte inom Civis

Civis ger stora möjligheter till Stockholms universitets studenter att läsa kurser och program vid alliansens övriga lärosäten via Erasmus+. Här presenterar vi de lärosäten som Stockholms universitet samarbetar med och förklarar hur du gör för att ansöka om utbyte till ett Civis-universitet: su.se/civis/student.

Europeiska universitet

Medfinansierat av EU

Alliansen får stöd av EU-kommissionen via Erasmus + utlysning ”European Universities” som syftar till att öka samverkan mellan europeiska universitet och därigenom öka kvaliteten och attraktionskraften inom högre utbildning i Europa. 

Kontakt

Fredrik Oldsjö, kanslichef med ansvar för samordningen för arbetet med Civis inom Stockholms universitet. E-post: fredrik.oldsjo@su.se 

Johanna Diehl, projektledare för Civis vid Stockholms universitet. E-post: johanna.diehl@su.se

Maria Wilenius, chef för Ledningssekretariatet och ledamot i styrgruppen för Civis. E-post: maria.wilenius@su.se. Telefon: 08-16 23 06.

Frågor kan även skickas till civis@su.se.

Mer information