Nyhetsbrevet, som kommer ut en gång i kvartalet, innehåller även information om de insatser som universiteten i alliansen gör kopplat till coronavirusets utbrott i världen vad gäller forskning och omställning till digital verksamhet. 

Även utlysningar för medarbetare och studenter presenteras i nyhetsbrevet.

Newsletter CIVIS