Syftet med nätverket CIVIS (European Civic University Alliance) är att göra akademiska och demokratiska värderingar tillgängliga för kommande studentgenerationer genom att underlätta samarbeten över nationella gränser  och att öka mobiliteten för studenter, lärare och övrig personal. Pilotprojektet, som nu fått finansiering, har fokus på samhällsengagemang på lokal eller regional nivå; att dela på kompetens; flerspråkighet; Afrika och Medelhavet utifrån globala utmaningar som klimat och energi, städer och mobilitet, hälsa, kulturarv liksom digital omvandling.

Samarbete mellan åtta europeiska universitet

I CIVIS ingår totalt åtta universitet: Aix Marseille Université (Frankrike), National and Kapodistrian University of Athens (Grekland), University of Bucharest (Rumänien), Université Libre de Bruxelles (Belgien), Universidad Autonoma de Madrid (Spanien), Sapienza Università di Roma (Italien), Stockholms universitet och Eberhard Karls Universität Tübingen (Tyskland).
Mer om CIVIS.

"European Universities"

Ytterligare fem svenska lärosäten deltar i olika projekt som fått finansiering genom Europeiska kommissionens ”European Universities”. Det är Handelshögskolan i Stockholm, Kungliga Tekniska högskolan samt universiteten i Linköping, Lund och Göteborg. CIVIS blev utvalt i konkurrens med 54 andra projekt.
Mer om ”European Universities” finns på Europeiska kommissionens webb (på engelska).