Undertecknande av MoU mellan UBA och SU, rektor Astrid Söderbergh Widding med Dr. Gabriel CAPITELLI,
Undertecknande av MoU mellan UBA och SU, rektor Astrid Söderbergh Widding med Dr. Gabriel CAPITELLI, Secretary of International Affairs on behalf of Rector Prof. Dr. Alberto Barbieri

 

Rektors delegation med Astrid Söderbergh Widding i spetsen besökte Argentina, Chile och Brasilien, medan prorektor Clas Hättestrand besökte Mexiko och Peru. På programmet stod besök med etablerade och nya partneruniversitet och möten med forskningsfinansiärer och stipendieorganisationer. I Mexiko och Colombia har aktiviteter arrangerats för att rekrytera internationella studenter. Dessutom har alumnträffar och aktiviteter i samarbete med svenska ambassaden hållits.

Seminarier, rekrytering och partneruniversitet

Rektor Astrid Söderbergh Widding på FAUBAI
Rektor Astrid Söderbergh Widding på FAUBAI

I Mexiko City deltog prorektor i ett seminarium om hållbara storstäder som organiserades av Sveriges ambassad i Mexico City och Stockholms universitet, och rektor var inbjuden talare vid i FAUBAI – Brazilian Association for International Education konferens FAUBAI 2018 i Rio de Janeiro, Brasilien, på temat ”Internationalisering och forskning: utmaningar och strategier”.

Besök har gjorts på University of Buenos Aires och Universidad Nacional de San Martín i Argentina, Unversidad Federal Fluminense i Brasilien, Universidad Autónoma de Chile, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Universidad Nacional Mayor de San Marcos i Mexiko, och Pontificia Universidad Católica del Perú och Universidad Nacional de Ingeniería i Peru.

Rektorsdelegationen har också träffat forskningsfinansiärer på CONICET, motsvarande Vetenskapsrådet, och Centro Cultural Ricardo Rojas samt utbildningsdepartementet i Argentina, SARAS – South American Institute of Resilience and Sustainability Studies från Uruguay och det chilenska vetenskapsrådet CONICYT. Syftet har varit att träffa samarbetsparter vid befintliga partneruniversitet och utveckla nya. Prorektorsdelegationen träffade i sin tur CONICET i Mexiko och mexikanska centralbanken för att diskutera studiefinansiering för doktorander och studenter.

Ambassadör Annika Thunborg, Nobelpristagare Dr Mario Molina (1995) och prorektor Clas Hättestrand
Ambassadör Annika Thunborg, Nobelpristagare Dr Mario Molina (1995) och prorektor Clas Hättestrand

I Mexiko och Colombia arrangerades rekryteringsaktiviteter för att möta studenter som önskar komma till Stockholms universitet för att studera. Intresset i både Mexico City och Bogotá var stort och köerna till Stockholms universitets monter var långa.

I Mexico City, Bogotá och Lima arrangerades också alumnmöten, bland annat i samarbete med ambassaderna i Mexiko och Peru. Alumnerna talar varmt om sin tid i Sverige och att få träffa representanter från Stockholms universitet var mycket uppskattat.

Alumnevenemang i Mexico City
Alumnevenemang i Mexico City

Möten med viktiga aktörer

”Planeringen av besöken i Latinamerika har varit ett samarbete mellan flera avdelningar och personer inom universitetet. Det var intensiva program, men vi är mycket nöjda med besöken som var lyckade och öppnade dörrar för fortsatta och nya samarbeten med viktiga aktörer och samarbetspartners i regionen”, säger Maria Wikse, internationell samordnare vid Stockholms universitet och ansvarig för ledningsbesökens program.

Rektor Astrid Söderbergh Widding på FAUBAI-konferensen
Rektor Astrid Söderbergh Widding på FAUBAI-konferensen

Redan har ett par argentinska forskare hört av sig för vidare kontakt som ett resultat från besöket. Två andra spår som följs upp är Stockholms universitets medverkan i Academic Collaboration Chile Sweden (ACESS), och det nya avtalet med UBA.

Besöken föregicks av en studie som en arbetsgrupp vid universitetet hade sammanställt som underlag för beslut om hur universitetet kan utveckla sina relationer med regionen inom forskning, utbildning och samverkan inklusive rekrytering. Studien ger en överblick av universitet i Latinamerika, och av vilka samarbetsprojekt Sverige och Stockholms universitet har i de olika länderna i regionen.

Stockholms universitets representanter utanför Pontificia Universidad Católica de Chile
Stockholms universitets representanter utanför Pontificia Universidad Católica de Chile

SU:s Latinamerikaforum

I samband med regionstudien och besöket i Latinamerika har Stockholms universitet startat ett Latinamerikaforum som är öppet för alla medarbetare, SULAF. Forumet träffas två gånger om året för att tillhandahålla:

  • Informationsutbyte
  • Kontakter och nätverk
  • Samordning och synergieffekter

Medarbetare kan anmäla sig till SU:s Latinamerikaforum på www.su.se/internationalisering för att få mer information om lärosätets kontakter med regionen. Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet är sammankallande för forumet genom föreståndare Andres Rivarola.

Film om Latinamerikaforskning

Stockholms universitet har flera forskare som arbetar med forskning med fokus på Latinamerika. En film har producerats under våren med syfte att presentera några av forskningsprojekten och Institutet för Latinamerikastudier vid Stockholms universitet och den finns på hemsidan.

Mer information

Rektor Astrid Söderbergh Widding berättar om besöket i Latinamerika på sin blogg: https://rektorsblogg.su.se

Rapporter, filmen och mer information om internationaliseringsarbetet vid Stockholms universitet finns på www.su.se/internationalisering