Frågor skickas via e-post till fragor@astro.su.se. V.g. skicka inte frågor om teleskopvisningar till denna adress. Se istället sidan om visningar.