Stockholms universitet logo, länk till startsida

Samsynwiki – ett verktyg för samverkan

”Nyttiggörande”, ”kunskapstillgång”, ”social innovation” – samverkansbegreppen är många. Men vad betyder de? Och har de samma betydelse för dig som för dina samverkanspartner? I Samsynwiki samlas de väsentligaste begreppen för högskolors och universitets samverkan.

 


”Communication is key”, brukar man säga och syfta på vikten av samförstånd i relationer, såväl professionellt som privat. Samsynwikin är ett nytt och praktiskt verktyg för alla som kommunicerar kring högskolesamverkan – forskaren som vill förklara sin forsknings samhällsrelevans, eller kommunikatören som skriver en text om samverkansinslag i institutionens kurser.

Begreppen presenteras med översiktliga definitioner och exempel för djupare förståelse. Syftet är att inspirera och bidra till en ökad gemensam förståelse och insikt om vad samverkan med universitets och högskolors är och kan vara. 
Alla som vill bidra till artiklarnas innehåll eller utformning är välkomna att göra det! Det är wikins själva livsnerv att ta vara på den samlade kunskapen, både från högskolesektorn, övrig offentlig och ideell sektor samt näringslivet. Så ser du något som kan förtydligas eller som du reagerar på – bidra gärna! I filmen och på samsynwiki.su.se finns instruktioner hur du kommer igång.

Samsynwiki är framtagen av forskare och personer inom samverkansstödet vid sex olika lärosäten. Mer information om projektet Samsyn och den större satsning det ingår i hittar du på k3-projekten.se.

På denna sida