Stockholms universitet logo, länk till startsida

Akademiska samarbeten

Stockholms universitet ingår i ett antal nationella och internationella universitetsnätverk, och har också direkta samarbets- och partneravtal med flera enskilda universitet, högskolor och oberoende forskningsinstitutioner.

Helsinki University. Mostphotos: Daniel Hallin

 


 

Internationella partneruniversitet

I syfte att stärka det internationella akademiska samarbetet samverkar Stockholms universitet med partneruniversitet i flera länder inom forskning och utbildning.

CIVIS - European Civic University Alliance

Helsingfors universitet

Tokyo universitet


 

Universitetsalliansen Stockholm trio

Stockholm trio är en universitetsallians av internationell modell mellan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet. Syftet är att stärka utvecklingen i Stockholmsregionen, synliggöra den internationellt framstående forsknings- och utbildningsmiljö som de tre lärosätena tillsammans utgör samt göra det lättare för de tre huvudstadsuniversiteten att ingå gemensamma samarbeten med universitet runt om i världen.

Mer om Stockholm trio


 

Stockholm Environment Institute

Stockholms universitet och Stockholm Environment Institute (SEI) har ett starkt samarbete kring miljö- och utvecklingsforskning. I styrelsen för SEI sitter Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding och institutets forskare kan affilieras till universitetet.

Mer om SEI


 

Academic Collaboration Chile and Sweden (ACCESS)

Stockholms universitet har tillsammans med flera andra svenska lärosäten gått med i ett akademiskt samarbetsprojekt med flera chilenska universitet. ACCESS, som är namnet för plattformen, står för Academic Collaboration Chile Sweden.

Mer om ACCESS-projektet


 

ASIAQ – The Arctic Science IntegrAtion Quest

I ASIAQ-projektet förenas sex universitet från tre kontinenter och fyra länder (Ryssland, Japan, USA och Sverige), för att gemensamt utveckla forskning och utbildning för ett hållbart Arktis.

Mer om ASIAQ-projektet


 

Mötesplats Social Innovation - MSI

Stockholms universitet har tillsammans med fem andra lärosäten fått i uppdrag av Vinnova att etablera varsin regional kunskapsnod under namnet Mötesplats social innovation (MSI). De regionala plattformarna ska öka kunskapen och skapa mötesarenor för att främja social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande.

Mer om MSI Stockholm


 

South Africa-Sweden University Forum (SASUF)

Ett samarbetsprojekt mellan svenska lärosäten och universitet i Sydafrika

Mer om SASUF-projektet (in english)


 

Stockholm – Uppsala Universitetsnätverk, SUUN

I nätverket ingår Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitetet och Uppsala universitet. 

Universitetsnätverkets vision är att genom den samlade forskningsstyrkan och kvaliteten i utbildningsprogrammen vid universiteten i Stockholm – Uppsalaregionen inta en position som en av de ledande kunskapsregionerna i världen.


 

Kontakt

Kontakt för Region Stockholm och Stockholms stad

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd
E-post: info@fs.su.se

Kontakt för Civis
E-post: civis@su.se

Kontakt för ULF
Projektledare: Maria Andrée maria.andree@mnd.su.se

Samsynwiki – ett verktyg för samverkan

På denna sida