Stockholms universitet

Civis – ett europeiskt universitetssamarbete

Civis – European Civic University Alliance, är en allians mellan flera europeiska universitet som syftar till att underlätta samarbeten över nationsgränserna och öka mobiliteten hos studenter, lärare och övrig personal.

 

 

CIVIS – European Civic University Alliance logo

Stockholms universitet deltar i samarbetet Civis i vilket elva europeiska universitet ingår:

 

Samarbete över nationsgränser

Syftet med Civis är att underlätta samarbeten över nationella gränser och att öka mobiliteten hos studenter, lärare och övrig personal. Alliansen fokuserar på fem globala utmaningar:

  • Hälsa
  • Städer och mobilitet
  • Klimat, miljö, energi
  • Digitala och teknologiska omvandlingar
  • Samhälle, kulturer och kulturarv

Samarbetet skapar förutsättningar för forskning, undervisning, kulturella utbyten och medborgarengagemang från Medelhavet till Östersjön, med kopplingar till hela världen.

Europeiska universitet

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
 

Alliansen får stöd av EU-kommissionen via Erasmus + utlysning ”European Universities” som syftar till att öka samverkan mellan europeiska universitet och därigenom öka kvaliteten och attraktionskraften inom högre utbildning i Europa. 

 

 

Studentutbyte inom Civis

Civis ger stora möjligheter till Stockholms universitets studenter att läsa kurser och program vid alliansens övriga lärosäten via Erasmus+. Civis erbjuder tvärvetenskapliga och utmaningsbaserade korttidskurser samt blandade intensivkurser (BIP), som är korta kurser där en del av kursen utförs virtuellt och en del fysiskt på plats under en vecka vid ett Civislärosäte. CIVIS mobilitetsprogram är kostnadsfria och öppna för alla SU-studenter (särskilda villkor kan finnas för internationella studenter). Här presenterar vi de lärosäten som Stockholms universitet samarbetar med och förklarar hur du som student gör för att ansöka om utbyte till ett Civis-universitet: su.se/civis/student.

 

Kontakt

Generella frågor om Civis: civis@su.se.

Frågor om utbyte inom ramen för Civis: civismobility@su.se

På denna sida